Zošity humanistov č. 76


Revanš mužských bohov

Odon Vallet Zrod poľnohospodárstva a chovu zvierat, sedentarizácia a urbanizácia populácií: to bola „neolitická revolúcia” a nový údel človeka. Odteraz sa bude ako ploditeľ potomstva,…