Záver diskusie o kreacionizme

V č. 75 Zošitov humanistov bola uverejnená diskusia okolo recenzie „Kreacionizmus docenta Kováča”. Kvôli úplnosti uverejňujeme aj jej koniec.

9. Vladimír Kováč 26. februára 2009

Vážený pán Škoda,
trafili ste klinec po hlavičke – aj ja som presvedčený, že takéto slovné prestrelky majú skôr deštruktívny ako konštruktívny charakter, pričom najviac z nich môže profitovať v súčasnosti podľa mňa najnebezpečnejšia forma kreacionizmu – ID. Preto aj ja uvítam zastavenie tejto nezmyselnej škriepky.

Tak isto uvítam zverejnenie v tlačenej forme ZH – bol by to najmä z Vašej strany nie často vídaný prejav veľkorysosti.

Čo sa týka biogenetického pravidla, bránim ho preto, lebo geniálne vystihuje prepojenie medzi ontogenézou a evolúciou (napriek tomu, že Haeckel bol kontroverzná postava, bol aj génius) a súčasne patrí medzi hlavné dôkazy, že evolúcia je fakt.

Čo sa týka mojich formulácií, možno nie sú pre čitateľa celkom zreteľné, čo je moja chyba. Vo svojej knihe píšem: …”pri úvahách o súvislostiach medzi ontogenézou a evolúciou treba vždy rozlišovať, či máme na mysli jednotlivé znaky alebo celé vývinové štádiá”… A presne tu je pes zakopaný – ak chce niekto vidieť biogenetické pravidlo na úrovni celých štádií, tak ho neuvidí, ale ak sa zameria na jednotlivé znaky, objaví ho v plnej kráse. J. Wells zneužil to prvé (neplatnosť biogenetického pravidla na úrovni celých štádií = na úrovni celého organizmu), ale nepostrehol, že platí to druhé, a tak zostáva biogenetické pravidlo pilierom teórie evolúcie. Žiaľ, niektorí zástancovia mainstreamu sa úporne snažia brániť aj to prvé (zrejme nemajú dosť informácií z vývinovej biológie – aj to sa stáva), čo ja vnímam ako škodlivé, pretože to odpútava pozornosť od jadra veci a nahráva kreacionistom…

S pozdravom
VK

P.S. Ešte by som sa chcel poďakovať Romanovi za spätnú väzbu, ktorá ma samozrejme veľmi potešila. Spätná väzba od študentov je tá najlepšia motivácia.

* * *

10. Michal Rozanek 9. marca 2009

Vážení páni Kováč a Škoda,
z antropologického uhlu pohľadu ste v diskusii predviedli impozantný súboj súčasného vývojového stupňa Homo Sapiens, dvoch silných jedincov, a navyše, stojacich na jednej lodi. Ja, stojac tiež na tej istej lodi, s úctou snímam klobúk, obom Vám rozumiem – od oboch som mnoho čítal (vrátane spomínanej vynikajúcej knihy). Teší ma, že zbrane sú už zložené – je vhodný čas vypiť obradne šálku čaju, pozrieť sa na zapadajúce slnko (stále to isté, ktoré sme videli kedysi zo svojich jaskýň a sadnúť si opäť k počítaču. Teším sa na čítanie Vašich nových formulácií myšlienok, ktoré sú úžasne inšpiratívne pre ďalšiu plavbu životom.

S úctou

Michal Rozanek

Be the first to comment on "Záver diskusie o kreacionizme"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*