Náboženská interpretácia života nepatrí na hodinu biológie

Rastislav Škoda

Konečne je tu dobrá správa z USA:

Americký sudca John Jones vyhlásil v decembri 2005 vyučovanie kreacionizmu na amerických štátnych školách (ako rovnocenné popri evolučnej teórii podľa Darwina) za protiústavné, pretože protirečí povinnej neutralite štátu v náboženských otázkach; rozsudok odôvodnil na 139 stranách.

Keďže kreacionizmus pripisuje vznik života inteligentnej sile stvoriteľa, je náboženstvom a nie vedou. Jeho pribratie do učebného plánu biológie by porušilo prvý dodatok k americkej ústave, ktorý zakazuje náboženské aktivity štátu.

Rozsudok vyvolali početné žaloby rodičov okresu Dover (v Pensylvánii, asi 160 km severne od Washingtonu), kde sa školská rada v novembri 2004 rozhodla, že od januára 2005 musia učitelia biológie poučiť žiakov, že Darwinova evolučná teória nie je dokázateľne istá. Mali ich povzbudiť čítať knihu O pandách a ľuďoch, vysvetľujúcu kreacionizmus a vydanú inštitúciou evanjekálnych fundamentalistov, uznanou za náboženskú a majúcou z toho daňové výhody. Všetkých osem členov tejto školskej rady bolo pri voľbách v novembri 2005 odvolaných.

Prípad „Tammy Kitzmillerová proti školskému okrsku Dover” je kľúčový rozsudok v spore s tou kritikou evolučnej teórie, ktorá považuje biblickú Genezis (predstavu o vzniku života) za skutočnú udalosť, pracuje s vedeckými výrazmi a považuje sa za vedu, čo jej však etablovaná veda univerzít a napríklad aj Americká akadémia vied, neuznávajú.

Sudca Jones nechal s potešením cítiť, že kreacionizmus sa vymyká prevereniu svojich téz a teda správa nevedecky. Juristicky podoprel svoj rozsudok zistením, že predložené texty, písomné vyjadrenia a správanie sa členov školskej rady pri rozumnom a nestrannom posúdení žiakmi, rodičmi aj právnikmi vykazujú jednoznačne náboženské ciele. “Rozumný a nestranný” pohľad na veci je úzko definované, Najvyšším súdom vypracované, kritérium na posudzovanie sporných náboženských otázok.

Otcovia kreacionizmu vyhlasujú, že budú ďalej bojovať proti nábožensky neutrálnej vede aj politicky.

Be the first to comment on "Náboženská interpretácia života nepatrí na hodinu biológie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*