Švajčiarsko zamýšľa prestať trestať incest

Rastislav Škoda

Švajčiarska vláda pripravuje v najbližších dňoch zrušenie zákazu incestu, ktorý je v celoštátnej platnosti od roku 1942; Ženeva ponechávala už predtým v súvislosti so svojou francúzskou tradíciou incest beztrestným. To oživuje aktualitu starého problému trestného práva: Majú sa dobrovoľné súhlasné incestné vzťahy medzi dospelými osobami trestať? Porovnanie právnych pomerov v rozličných štátoch ukazuje, že sú na to rozličné názory a vo Švajčiarsku to vyzerá na veľkú búrku.

Francúzsko zrušilo trestnosť incestu v dôsledku myšlienok osvietenstva po revolúcii novým Napoleonovým kódexom v roku 1804. Mnohé európske štáty nasledovali jeho príklad: Belgicko, Holandsko, Luxemburg, Španielsko, Portugalsko; urobili to aj iné štáty, ako napríklad Turecko, Čína, Japonsko, Argentína, Brazília, Rusko a Pobrežie slonoviny. Taliansko zákaz najprv zrušilo, ale potom obnovilo – incest je trestný, ak vyvolá verejný škandál. Existujú však štáty, kde je už čistý incest trestný: Švajčiarsko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Nemecko a väčšina štátov USA, kde hrozia tresty od šesť mesiacov do štyridsať rokov.

Nedá sa pochybovať o tom, že v spoločnosti od nepamäti existuje prirodzená nechuť až odpor voči incestným vzťahom medzi súrodencami, resp. rodičmi a deťmi. Pritom sa osobitné prípady tematizujú v kultúrnych aj náboženských súvislostiach, napríklad už v povesti o Oidipovi, ktorý nevedomky zabil vlastného otca a rovnako nevedomky spal s vlastnou matkou. Kleopatra bola manželkou dvoch svojich bratov. V Starom zákone nás prekvapí koniec historky o Lótovi, ktorého opili obidve dcéry, aby s nimi súložil a urobil im deti. Samotné tvrdenie, že incest je jedno z najstarších tabu ľudského rodu, veľa nezaváži, ak sa prihliada k jeho náboženskému obsahu. Abrahám, praotec Židov aj Arabov, mal za manželku nevlastnú sestru Sáru, čo je jasný príklad incestu medzi súrodencami.

Z medicínskeho stanoviska existujú racionálne dôvody pre tabu: Súrodenci medzi sebou alebo rodičia a deti majú mnohé podobné gény, čo zvyšuje nebezpečenstvo potomstva s dedičnými chorobami – ale súčasne aj výskyt jedincov s výnimočnými vlastnosťami. Tento efekt sa však v priebehu pár generácií stratí, pretože choré potomstvo sa slabšie alebo vôbec nemnoží. Incest sa zakazuje kvôli ochrane intaktnej rodiny a z eugenických dôvodov. Je však nesmiernym preháňaním povedať, že bez vyhnutia sa incestu by nebol býval možný evolučný vývoj ľudstva.

Prečo by pri incestnom párení ľudí (príbuzenskej plemenitbe) nemalo dochádzať k zušľachťovaniu dobrých a vylučovaniu zlých vlastností, ako je to u zvierat a rastlín, čo sa odvždy využívalo v plemenitbe zvierat a pri zušľachťovaní plodín? Nenavrhujem to, ale snažím sa posúdiť incest teoreticky zo všetkých strán.

Trestná norma predpokladá odôvodnenie, a to sa pri čistom inceste (dobrovoľný pohlavný styk medzi zodpovednými dospelými) ťažko hľadá. Niet obete, ktorú treba chrániť pred páchateľom.

Prípady čistého incestu sú vo všetkých uvedených štátoch veľmi zriedkavé (v Nemecku menej ako 10 prípadov do roka) a nedá sa povedať, žeby jeho beztrestnosť jeho výskyt zvyšovala. Tak prečo trestať, resp. prečo skôr netrestať? Zvykli sme si na prerušenie tehotenstva a kondómy, na homosexuálne partnerstvá a genetické inžinierstvo, nech príde na pretras incest.

22 Comments on "Švajčiarsko zamýšľa prestať trestať incest"

 1. TvojOponent@gmail.com | 21. decembra 2010 at 21:00 |

  A vy pán Škoda?Čo si myslíte Vy?Ste za incest?

 2. Čudne kladiete nemiestnu otázku. Mohlo by sa zdať, že ste zvedavý, či mám chuť na svoju … a to nechcem predpokladať. Už z nadpisu článku je predsa jasné, že nejde o incest ako taký, ale o jeho trestnosť. V tomto ohľade som na strane tých, na ktorých zapôsobilo osvietenstvo a prestali trestať; nehanbím sa, že sú medzi nami Španieli, Mexičania a Afričania Pobrežia slonoviny. Kiež by čím skôr ustúpilo od kresťanského stihomamu „Trestať!“ (desatoro božích prikázaní, pätoro cirkevných prikázaní, sedem hlavných hriechov, smrteľné hriechy, ťažké hriechy, ľahké hriechy, všedné hriechy – kto vie pridať?) čím skôr aj naše Slovensko. Niečo celkom iné je, či sa mi incest páči, či ho odporúčam: ani jedno, ani druhé. Či ho schvaľujem? Nemám právo nazerať do cudzej spálne, kým sa nedejú veci zakázané.
  Teraz mi ale dovoľte otázku, či si viete predstaviť stanovisko sudcu, trestajúceho za incest trestom štyridsať rokov väzenia. Prípadne menším trestom – akým? Ale hlavne: začo?
  Niekedy nezaškodí pozrieť sa do katechizmu. Už názov krvismilstvo naháňa hrôzu. Sv. Pavel za toto „mimoriadne ťažké previnenie“ navrhuje „v mene nášho pána Ježiša Krista … vydať takého človeka satanovi, aby telo bolo dôkladne potrestané“. Na takéto vety moja fantázia nestačí. Okrem toho český Katechismus (Zvon, 1995) definuje incest ako „znásilnění spáchané blízkými příbuznými“, a to v takom stupni, ktorý je prekážkou manželstva. Po prvé, incest nie je znásilnenie, to by autori Katechismu mali rešpektovať, resp. svoje stanovisko vysvetliť. Po druhé, v katechizme by mohlo stáť, na akom základe existuje stupeň príbuzenstva, ktorý je prekážkou manželstva. Pán Rojka by Vám iste vedel vysvetliť, prečo neboli vydaní satanovi na potrestanie podľa predpisu Nového, nie Starého zákona, ani Abrahám, ani Lót. Moje odôvodnenie je, že to bolo už vtedy premlčané.

 3. TvojOponent@gmail.com | 23. decembra 2010 at 23:24 |

  Ďakujem za rozsiahlu odpoveď.
  Moju otázku som nemyslel nijak dvojzmyselne.Bola priama a pokiaľ sa zbavíte pocitu nejakej manipulácie z mojej strany, tak ju, verím, dokážete aj tak vnímať.
  Takže inak.Začnem jedným smutným príbehom.Kde bolo tam bolo…jeden mladý dospievajúci muž si našiel priateľku z rozvráteného manželstva.Padli si do oka, ako sa vraví.Ona bola z deckého domova a tak ju prijal k sebe.A keďže sa mali radi a neostalo len pri zaľúbených mailoch, počali dieťa…no a po predstavení svojej matke tá v mladej spoznala svoju dcéru, ktorú kedysi dala do detského domova.Tak neváhala a syna i dcéru oznámila na polícii.Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zrejme po práve.Dieťa sa narodilo zdravé…Tento príbeh sa skutočne stal v Čechách, dotýkal sa síce rómskeho etnika, ale šlo o inteligentných ľudí.Bol to dojemný a smutný príbeh.Vyšetrujúci policajt,s ktorým televízia robila rozhovor, priamo povedal,že pociťoval k obvineným ľútosť.
  Netvrdím,že medzi príbuznými nemôže vzniknúť puto lásky a nemusí byť každý incest z donútenia.Trestný čin incestu i jeho morálne odmietanie Cirkvou má rýdzo logické a praktické dôvody.
  Podľa sexuológov je sexuálny vzťah medzi súrodencami neprijateľný, ale pri vzťahu s bratrancom sú (vraj) gény už tak “nariedené”, že by nemalo dojsť k problému s genetickými vadami.
  Incest je správne odmietaný a trest má preventívny a výchovný účinok na okolie.Incest sa netrestá 40 rokmi, taký trest náš trestný zákon ani nemá.Zamýšľate sa logicky, či dĺžka trestu je úmerná činu a podľa akého kľúča.To je dobrá úvaha, ale so zlým koncom.Tak by sme mohli namietať, či je správne trestať vraždu, keďže zatvorením páchateľa na mnoho rokov sa objektívne na vykonanom skutku nič nezmení.Má vôbec zmysel trestné právo? V súčasnej dobe jeho význam spočíva v izolácii nebezpečných páchateľov a v druhom rade je to žiaľ skôr akt pomsty.Lenže nemáme lepší systém.Vy viete o nejakom?Hrozba trestu iste nezabezpečí absolútne nepáchanie trestných činov incestu, ale u väčšiny populácie to zaberá a má to výchovný účinok.Netrestanie incestu by viedlo k jeho akceptácii a bolestivým dôsledkom podpisaným na osude zdravotne handikepovaných ľudí.Čo je lepšie?Trestať incest alebo nútiť matku na potrat?V Číne sú prípady, kedy štátne orgány nariadili výkon interupcie len pár dní pred termínom pôrodu ! A to je ateistická krajna ako hrom.

  Neboli by ste to Vy, keby ste do všetkho nemiešali protikatolícku propagandu.No s tým Abrahámom a Lótom sa mi s Vami nechce súhlasiť.Nový zákon totiž nebolo možné na tých dvoch aplikovať preto,lebo už jednoducho ani jeden nežil…Sú to starozákonné postavy.

  Nemáte právo nazerať do cudzej spálne, kým sa nedejú veci zakázané?Ale incest zakázaný je! Nie je však zákaz len spoločenská objednávka vo vyššej forme vpísaná do zákona?Štát je POVINNÝ konať , ak sa dozvie o trestnom čine (inceste).Trest je nevyhnutnou súčasťou demokracie a nielen jej.Byť sa zdá nespravodlivým či nelogickým, zabraňuje javom podstatne horším.Beztrestnosť vedie k bezpráviu a odtiaľ je len kúsok k pogromom a davovému násiliu, anarchii.

  Neporozumel som, prečo ste spomenuli iné národy.Akosi mi uniká súvislosť s témou.A stimam trestania sa mi zdá dosť násilná snaha posúvať túto tému niekam, kam nepatrí.Každá civilizácia, i zvieracia svorka, má pravidlá súžitia a ich porušovanie sa trestá.Nazývať to kresťanským stimamom je prejavom paranoidného “protiboženstva” (sic!- bolo teraz správne?)

 4. TvojOponent@gmail.com | 23. decembra 2010 at 23:28 |

  …stihomamom…stihomam… 🙂

 5. TO píše: Incest sa netrestá 40 rokmi, taký trest náš trestný zákon ani nemá.

  Aký význam má táto poznámka?

  Vyššie, v článku sa predsa nespomína Slovensko, ale Švajčiarsko a iné krajiny: Existujú však štáty, kde je už čistý incest trestný: Švajčiarsko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Nemecko a väčšina štátov USA, kde hrozia tresty od šesť mesiacov do štyridsať rokov.

  A náš trestný zákon má takýto trest: § 217
  Súlož medzi príbuznými

  (1) Kto vykoná súlož s príbuzným v pokolení priamom alebo so súrodencom, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na viacerých osobách.

 6. TvojOponent@gmail.com | 25. decembra 2010 at 21:25 |

  Pre pána Škodu.
  Pozastavovali ste sa nad pojmom “znásilnenie” v Katechizme v spojení s incestom . Nie som právnik, tak Vám nemôžem odpovedať, ale pani Pietruchová sa v inom článku venovanom pedofílii tiež zľahka dotkla podobnej témy a vyjadrila sa na adresu pedofílie podobne, že je považovaná za znásilnenie aj keď dospievajúce dieťa súhlasí s pohlavným sexom či iným sexuálnymi praktikami. Zdá sa, že znásilnenie nemusí byť len o násilí.

 7. TvojOponent@gmail.com | 25. decembra 2010 at 21:30 |

  Lemmy!
  Odpovedal som na otázku , citujem: “Teraz mi ale dovoľte otázku, či si viete predstaviť stanovisko sudcu, trestajúceho za incest trestom štyridsať rokov väzenia. Prípadne menším trestom – akým? Ale hlavne: začo?”

  Snažil som sa zdôvodniť oprávnenosť trestania incestu z môjho pohľadu.A keďže zločin nepozná hranice a je páchaný aj u nás, vztiahol som to na svoju krajinu.

 8. Pre Tvojoponenta z 25. decembra
  Nezavádzajte do problematiky s incestom, prosím, dospievajúce (vlastné) dieťa, keď nejde len o incest, ale aj o pohlavný styk s dieťaťom, ktorý je sám o sebe trestný.
  Predmetom článku sú len dobrovoľné súhlasné incestné vzťahy medzi dospelými osobami.

 9. Pre Tvojoponenta z 23. decembra:
  O nepresvedčivosti všetkých Vašich argumentov svedčí skutočnosť, že „čistý“ incest nie je trestný v uvedených 14 štátoch a takýchto štátov pribúda. Zastávate vyslovene tradicionalistické stanovisko, t.j. preceňujete tradíciu v zmysle svojho konzervatizmu – máte na to právo, ale to je pre starých unavených ľudí.
  Naozaj neviem, čo hľadá po Vašej poslednej vete v zátvorke nesprávne použité „sic!“. Ja som predsa nechýrovaný výraz „protiboženstvo“ nepoužil.

 10. TvojOponent@gmail.com | 26. decembra 2010 at 15:34 |

  Má či nemá incest dôsledky na zdravie takto splodeného dieťaťa súrodencami? (Naozaj chcete zviesť túto debatu na nemiestne hašterenie?).Takže zastávate názor, že by malo dôjsť k dekriminalizácii pohlavného života napr. medzi súrodencami? Potom sa ale natíska otázka, či by nemalo dôjsť k dekriminalizácii pohlavného styku medzi otcom a 14,5 ročnou dcérou?Hm?

 11. Pre TO z 26. decembra:
  Vy si myslíte, že keby incest mal dôsledky na zdravie dieťaťa splodeného súrodencami, bolo by to úplne jedno nie mne, ale nespočetným zákonodarcom uvedených 14 štátov (Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Španielsko, Portugalsko, Turecko, Čína, Japonsko, Argentína, Brazília, Rusko, Pobrežie slonoviny a Taliansko)? Medzi nimi lekárom, biológom, juristom, filozofom, sociológom atď. tých štátov? Natoľko ich podceňujete? Sú tu síce Čína a Rusko, ale je tu Španielsko, Portugalsko a Taliansko – milované dcéry cirkvi! Uznávam, nie je tu Vatikán.
  Teda: dôsledky na zdravie dieťaťa sú zanedbateľné, ak sú rodičia zdraví. Aj celkom zdravým nepríbuzným rodičom sa rodia postihnuté deti. O inceste medzi telesne alebo duševne chorými dospelými nehovoríme. Ak je jeden chorý, nemá zdravý právo zneužiť ho, na to je iný zákon. A prestaňte do toho miešať deti, ani o tých nehovoríme – existujú pravidlá diskusie. Ako biológ nevidím relevantný rozdiel medzi vzťahom medzi rodičmi a deťmi a medzi vzťahom medzi súrodencami. Nevideli ho ani zákonodarcovia uvedených štátov. Samozrejme by som kandidátom na incest odporúčal plánované rodičovstvo a podrobné lekárske vyšetrenie vrátane PiGD (predimplantačná genetická diagnóza). Nezotrvávajme v chybách minulosti a učme sa od múdrejších.

 12. TvojOponent@gmail.com | 28. decembra 2010 at 16:29 |

  Príjemne ste ma prekvapil , pán Škoda. Som rád,že sa dá s Vami viesť niekedy aj vecná diskusia.
  Ak je pravdou, že incest , teda pohlavný styk a pohlavný život medzi súrodencami a otcom a dcérou a podobne nemá vplyv na zdravie človeka , novorodenca takto počatého, zdá sa, že taký zákon brániaci incestu je nezmyselnou prekážkou. Lenže ako chcete presadiť ten predpoklad zdravia adeptov na incest? Môže byť niekto na základe choroby diskriminovaný pred takým zákonom ako je právo na spolužitie? Ako je to v tých 14ich krajinách uvedené do praxe? Ak niekto teda čaká dieťa splodené incestným vzťahom a dodatočne sa zistia nejaké možné zdravotné riziká , bude nariadený zo zákona umelý potrat?
  Iste sa zhodneme v tom,že človek je súčasťou živočíšnej ríše.Tu mi ako biológ nebudete asi odporovať.Ak teda ste za dekriminalizáciu incestu ( a na Vašej strane je aj napr.Radim Uzel ) , pýtam sa , prečo sa neangažujete aj na zmene chovateľského zákona , kde sa vyžaduje povolenie poradcu chovu na plemenitbu incestnú, citujem z toho predpisu: “úzku príbuzenskú (incest, tzn. spojenie medzi rodičmi a deťmi, prarodičmi a vnúčatami alebo súrodencami navzájom); táto plemenitba podlieha schváleniu príslušným poradcom chovu kvôli hrozbe hromadenia dedičných vád a tým predpokladu defektov u potomstva, čo sa rozhodne vylučuje s bodom 1.1 tohto poriadku…”
  Ak to teda zákon znemožňuje napríklad u svíň, prečo by to malo byť dovolené u ľudí?
  Ďaľšia poznámka.Spomínate 14 krajín a odvolávate sa na inteligenciu ich biológov a vedcov.Je tu ale ešte niekoľko sto krajín, ktoré majú tiež vedcov.Tam už budete spochybňovať ich inteligenciu?
  Za ďaľšie.Incestné vzťahy rozbíjajú rodinu a pokiaľ sa otec rodiny rohodne pohlavne žiť so svojou dcérou, ako sa asi k tomu postaví jeho manželka?A ak sa rozpadne manželstvo, byť svetské uzavreté na matrike, ako sa k tomu postavia súrodenci a rodina?Nemáte obavy, že sexuálny egoizmus prinášajúci potešenie pre dvoch nakoniec prinesie životné neistoty pre celú rodinu?
  Ďaľšia poznámka.Najviac zneužití detí sa odohráva práve v rodinách.A najviac pedofilov nájdete medzi blízkymi príbuznými obetí. Ako chcete riešiť tento problém?Teraz to pravidlo postihuje akýkoľvek sexuálny styk medzi príbuznými.Ale v budúcnosti takto zneužité deti budú jednoducho donútené svedčiť v prospech páchateľov.Pretože budú donútené otcom či bratom tvrdiť, že to bol akt čistej lásky.
  Za ďaľšie.Pozrel som si štatistiku.Počet incestných vzťahov u nás je niekde okolo 1-2 promile , v EU do 6 promile. Píšete, že ide o veľmi malé percento a aj to uvádzate ako dôvod na podporu dekriminalizácie incestu.Lenže nie je to nízke percento spôsobené práve stále pretrvávajúcou konzervatívnou morálkou odmietajúcou krvismilstvo a tento tradičný prístup si snáď zo zotrvačnosti osvojili aj ateisti a slovenskí humanisti?Vo svete, pozerám na štatistiky, budem to veľmi zaokrúhlovať, presnosť je nepodstatná:Japonsko 14% , Afrka 20-50%, India 20-50%, Čína, (komunita Chan) 90% (!!!).USA podobne ako EU, Kurdi 35%,Pakistanci vo VB 55%(!!) atď.
  Ďaľší postreh , pre Vás ako biologa do Vašej kuchyne.Citujem z ateistického vedeckého periodika:Je preukázaná vyššia úmrtnosť a až 40% detí trpí nejakou vrodenou vadou.Až na trojnásobok stúpa riziko dedičných mutácií…
  Je zákaz incestu pre spoločnosť škodlivý?Ja si uvedomujem, že postih za incest by nemal byť rovnocenný ako za znásilnenie, lebo nie je tam prvotný úmysel ublížiť niekomu.Je ale správne dať spoločnosti signál,že toto je to správne ?
  Máte prehľad, to je vidieť na Vašich fundovaných príspevkoch.Chcem sa Vás spýtať, koľké z tých krajín, ktoré majú povolené incestné vzťahy, tento zákon majú ešte od osvietenstva a koľké to prijali za posledné polstoročie?
  P.S.Žiadnu vetu som nepísal dvojzmyselne a ak sa v príspevku vyskytuje niečo,čím by som sa mohol dotknúť dôstojnosti kohokoľvek , vopred sa ospravedlňujem.

 13. Kladiete pätnásť otázok, čo je priveľa. Vyberte tú, na ktorej Vám najviac záleží.

 14. TvojOponent@gmail.com | 29. decembra 2010 at 11:28 |

  Záleží mi na všetkých.Pokúste sa ich očíslovať, pre prehľadnosť použite krátky citát v úvodzovkách. Nedával by som Vám ich, keby som pochyboval o tom,že ich nedokážete zodpovedať spôsobom hodným zamyslenia.Nenalieham na okamžitú odpoveď,až budete mať chuť a čas, prosím,postupne odpovedajte.Nabudúce budem stručnejší, čestné pionierske 🙂

 15. Rastislav, vôbec nechápem ako môžete ako biológ napísať, že “dôsledky na zdravie dieťaťa sú zanedbateľné, ak sú rodičia zdraví”. Existujú celkom zjavné biologické, psychologické a spoločenské dôvody proti incestu, vôbec k nim netreba pridávať náboženské. O biologických rizikách si môžete prečítať na
  http://en.wikipedia.org/wiki/Inbreeding
  kde sa vymenúva takmer desiatka klinicky preukázaných rizík pri generácii počatej z incestu v priamom pokrvnom vzťahu. Ide najmä o výrazné zvýšenie výskytu recesívnych génov vedúcich k degenerácii. Už i z hľadiska evolučnej teórie je incestný rodokmeň slepá vývojová vetva. Ten všeobecný inštinktívny odpor voči incestu má reálny základ.
  Druhá vec je ako sa postaviť k dobrovoľným incestným vzťahom. Je naozaj otázka, či represívna reakcia spoločnosti je ten najlepší spôsob. Ide ale o citlivú záležitosť; zrušenie represie vyvolá automaticky dojem legálnosti a tým aj povzbudenia do ‘pokusov’ a ‘dobrodružstiev’ tohto typu aj u ľudí, ktorí nemajú prirodzenú tendenciu k incestu. To môže viesť k následným traumám a veľkým problémom v rodinách, aj keď na začiatku bol dobrovoľný súhlas. Ak si niekto myslí, že mladý človek ktorý dobrovoľne zvolí k incestu jedná vždy zodpovedne a s uvedomením si všetkých dôsledkov, tak prepadá veľkej naivite. Toto platí obzvlášť v dnešnej dobe, kedy zo všetkých strán srší komerčne účelové “užívaj si a o nič sa nestaraj”, pričom nepríjemné stránky vecí sa takticky zamlčiavajú. Ako si môže človek urobiť pri takejto účelovej filtrácii poznatkov objektívny obraz o veci? Môže sa spoľahnúť len na výchovu a svoje inštinkty, ale tie bývajú často spochybňované tiež.
  Vo Švajčiarsku, ako som sa dočítal, sa riešia tri až štyri súdne prípady tohto druhu ročne. Pri takom zriedkavom výskyte by sa snáď mohla prejaviť istá dávka spoločenskej tolerancie a miernosti, hoci je tu stále potenciálne nebezpečenstvo povzbudzovania k tomuto správaniu. Právny postoj ale neznamená, že incest ako taký je alebo by mal byť spoločensky prijateľný.
  Na článkoch podobného druhu ma vždy zaráža jednostrannosť a ľahkomyselnosť postojov k vážnym témam. Problémy sa prezentujú jednostranne, povrchne; čo sa hodí do ideologického plánu, to sa zdôrazní, čo nie, to sa bagatelizuje. Sála z toho na mňa taká falošná tolerancia, v podstate nerozlíšiteľná od postmodernej ľahostajnosti a nivelizácie hodnôt.

 16. Poznáme argumenty odporcov zrušenia trestu za čistý incest. Čo vravia navrhovatelia?
  Hovorca švajčiarskeho Ministerstva spravodlivosti Folco Galli:
  Incest bude naďalej tabu, ale trestný zákon nemá za úlohu znemožniť (a neznemožňuje) každé morálne odsúdeniahodné správanie. Zaujíma sa len o osobitne sociálne škodlivé správania.
  Zákony postupujú krok za krokom. Pred desiatimi rokmi povolil občiansky zákonník manželstvo medzi tetami a synovcami, resp. strýkami a neterami. No incest medzi rodičmi a deťmi, či medzi súrodencami, zvyšuje možnosť výskytu genetických chorôb u potomstva; to bude ťažšie.
  Anita Rauch, profesorka lekárskej genetiky na univerzite v Zürichu:
  Deti vzídené z incestu zvyknú skoro umrieť, resp. byť rôzne ťažko postihnuté, a to telesne alebo mentálne. Pri prvom stupni príbuzenstva to býva v 30 percentách prípadov.
  Napriek tomu nie som za to, aby zákon zakazoval incestné vzťahy. Eugenika (veda zaoberajúca sa zlepšovaním ľudského genofondu) nesmie viesť k takým zákonom. Je na ľuďoch, aby sa rozhodli, aké riziko na seba berú. Existujú postihnutí manželia, nesúci vysoké riziko postihnutého potomstva a ponecháva sa úplne na nich, či chcú deti alebo nie.
  Toto nie je po prvý raz, čo sa vláda pokúša pohnúť zákonom o inceste – od roku 1980 sa o to pokúsila viac krát, vždy bez úspechu. Politické strany, kantóny, ministerstvá a záujmové skupiny podávajú pripomienky k návrhu zákona. Ministerstvo spravodlivosti vydá ich sumár na jar 2011.
  *
  Inde na internete som sa opakovane dočítal, že genetické riziká, spojené s incestom, nie sú väčšie ako iné existujúce genetické riziká pri reprodukcii, pretože
  1. považovať koncepciu postihnutých detí za „nešťastie“ neguje či znižuje plné právo takýchto detí na život; len ony vedia zvážiť hodnotu svojho života;
  2. existujú početné riziká, že sa počnú postihnuté deti (postihnutých rodičov) a netrestajú sa, hoci riziko je v takýchto prípadoch dvakrát väčšie ako pri inceste; postihnutí rodičia majú právo na postihnuté deti aj vtedy!
  3. genetické riziko sa dá úspešnejšie znížiť výchovou a antikoncepciou ako kriminalizáciou pohlavného aktu.

 17. Dominikovi z 29. decembra:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Inbreeding
  „Zanedbateľné“ mám na mysli v tom zmysle, že predsa existujú autozomálne recesívne choroby, a nie typu prechladnutia, pri ktorých nepríbuzní rodičia vedome riskujú, resp. až pripúšťajú (bolo by možné prerušenie tehotenstva) postihnutie dieťaťa (albinizmus, hluchonemota, cystická fibróza, fenylketonúria a i.). Frekvencia ich výskytu je nepomerne vyššia ako frekvencia extrémne zriedkavého čistého incestu.
  Na odporúčanej internetovej strane som našiel tieto riziká:
  1. Znížená plodnosť
  2. Častejšie genetické ochorenia
  3. Asymetria tváre
  4. Znížená pôrodnosť
  5. Zvýšená detskú úmrtnosť
  6. Spomalený rast
  7. Menší vzrast v dospelosti
  8. Strata funkcií imunitného systému.
  Položky 1 a 3-7 považujem za absolútne (spomalený rast!), resp. relatívne zanedbateľné. Frekvencia genetických ochorení nestačí na zachovanie trestnosti čistého incestu, ktorý pri všetkých úvahách považujem za prejav veľkej lásky, spravidla väčšej ako pri bežných milostných vzťahoch a sexuálnych aktoch. Za čo tu trestať? Vravíte, že „zo spoločenských, psychologických a spoločenských dôvodov“; dobre; ale začo? Kto je poškodený?

 18. TvojOponent@gmail.com | 1. januára 2011 at 20:27 |

  Nie , my, ja vravím preto,že ste potvrdili zvýšené genetické riziká, preto.Toto správanie ubliži vzťahom v rodine a hlavne je rizikovým faktorom pre takto počatého človeka.To,že v EU je počet incestných vzťahov nízky je práve pre konzervatívne správanie a tradičný odpor z morálnych dôvodov, morálnych preto,lebo ľudia z ohľaduplnosti k možnému počatému životu a jeho zdravotnému stavu uprednostňujú vzťahy neincestné.Takže ste použli zvrátený argumment na podporu incestu,keď sa dožadujete dekriminalizácie incestu pre jej nízky výskyt.Práve ten nízky výskyt je tu preto,že je trestuhodná a zavrhovaná.
  Budete sa zasadzovať ako humanista aj za zrušenie zákazu požívať alkohol za volantom?Veď počet opitých vodičov z celkového počtu je tiež nízky.Použil som Vašu logiku.A pokračujem…Čo zlé robia ľudia, ktorí riadia auto pod vplyvom drog či alkoholu?Komu ubližujú?Hovorme teda o problémme, ak sa stane niečo na ceste.Veď žijeme len raz a ak ste humanista, nebudete vodičov nútiť abstinovať a trestať ich za to.Komu ublížili tí,ktorí aj napriek alkoholu v krvi došli do cieľa cesta zdraví?…
  Inak všetko dobré do nového roku a hlavne veľa zdravia.I keď s Vami nesúhlasím, z tých kresťanofóbnych “sopliakov” na internete ste mi najsympatickejší. 🙂

 19. Že počet opitých vodičov je nízky? Pri každej piatej autonehode hrá alkohol smutnú úlohu. Pohovorte si o tejto téme s dopravným policistom!

 20. TvojOponent@gmail.com | 2. januára 2011 at 18:50 |

  A teraz z celkového počtu?Tí, ktorí žiadnu nehodu nespsôsobili, prečo musia trpieť tým,že si nemôžu dať svoj milovaný alkohol?Za čo ich teda trestať?Za čo?Pravdepodobnosť, že vodič pod vplyvom alkoholu spôsobí nehodu sa zvyšuje rovnako ako pravdepodobnosť, že z incestného vzťahu vzíde človek so zdravotnými problémami.Preto je správna represia aj u tých , ktorí síce nespôsobili dopravnú nehodu, ale alkohol požili rovnako ako trestanie incestu.

  Je zaujímavé,že na to prišli už aj tí pastierski šamani v “dobe bronzovej”.Ako to?Odkiaľ to mohli vedieť, že incestný vzťah môže spôsobiť genetické problémy,keď o genetike ani nechyrovali?Ako to,že muselo prejsť niekoľko tisícročí , aby ste tu sám bez mučenia potvrdil ako vedec , že tie riziká sú ? Vidíte? Asi bude niečo medzi nebom a zemou…a nebude to lietadlo 🙂

 21. Dobry den.zda sa mi ze obidvaja pani maju v zaklade pravdu.ale musim konstatovat ze pan —TvojOponent— vidi problem len tam kde che vidiet.Čo odpovie nam na to ze aj stat cize mi vsetci pomahame k chorobam,a tym aj k umrtiam ludi ,ze sa predava alkohol,cigarety a pod.A v holandsku je povolena droga-konope(mar.)

 22. Cibrinka | 4. júna 2013 at 8:01 |

  Mystik.
  Pýtajte sa,ktoprofituje na vami predávaných komoditách? No predsa tí, čo rozhodujú o ich predaji! Čo myslíte,kto bude profitovať na predaji konope? Ten,kto o tom bude rozhodovať. Je dosť veľa faktorov znižujúcich kvalitu života, ktoré sa už veľmi ťažko dajú zakázať. Prečo vypúšťať nového sekulárneho džina z fľašky?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*