Pardel Andrej – životopis

Andrej Pardel sa narodil sa r. 1915 v obci Chyžné, okres Revúca. Bol slovenskej národnosti.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne a v roku 1940 dostal štipendium na dokončenie štúdia v Záhrebe. Tam získal v lete roku 1942 veterinársky diplom. Promovaný nebol.

Ako med. vet. a zmluvný veterinárny úradník v Michalovciach bol ustanovený za čakateľa na voľné služobné miesto, systemizované v osobnom stave veterinárnych úradníkov, s úradným titulom „veterinárny koncipista“ s účinnosťou od 1. augusta 1943 a službou bol pridelený k okresnému úradu vo Vyšnom Svidníku, kam bol súčasne z Medzilaboriec preložený. Menovaný bol súčasne poverený aj zastupovaním agendy veterinárneho referenta okresného úradu v Stropkove (Slovenský veterinár, 1943).

V prvých rokoch pracoval ako obvodný zverolekár v Medzilaborciach, Vyšnom Svidníku a vo Veľkých Kostoľanoch, potom v Trnave. Do Trnavy prišiel v roku 1960 z Námestova.

Svoju veterinársku dráhu ukončil ako veterinársky andrológ.

Zomrel v roku 1973 v Gelnici.

Pozri tab. 6.

Be the first to comment on "Pardel Andrej – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*