Volko Pavel – životopis

Pavel Volko sa narodil v Štrbe 31. októbra 1916. Bol slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Na VŠV v Brne sa imatrikuloval do 1. semestra pod č. 1987 dňa 5. 10. 1935 a absolvoval tu 5 semestrov. Do 5. semestra sa zapísal 22. 10. 1938, 24. 2. 1939 a 7. 10. 1939.

18. 11. 1940 mu bolo vystavené demisórium.

Imatrikuloval sa na VŠV vo Viedni pod imatrikulačným číslom 5479, no neviem dátum ani podrobnosti. Také čísla sa dávali v roku 1940.

8. 10. 1946, pomerne neskoro, sa znovu imatrikuloval na VŠV v Brne do zimného semestra 1946/47, no údaje o diplome alebo doktoráte sa nenašli a jeho stopa sa stratila.

Štatisticky počítame Pavla Volku k študentom, ktorí pokračovali v štúdiu na VŠV vo Viedni, hoci sa po oslobodení jedným zápisom vrátil na VŠV v Brne.

Pozri tab. 5.

1 Comment on "Volko Pavel – životopis"

  1. Pavla Ohajdova | 21. júla 2019 at 15:02 |

    bol to moj otec

Leave a comment

Your email address will not be published.


*