Kvapil Kazimír – životopis

Kazimír Kvapil sa narodil 22. decembra 1914 v Holiči, bol katolík a slovenskej národnosti. Jeho otec bol zverolekár, v tridsiatych rokoch veterinárny radca v Žiline.

Maturoval na Čs. reformnom reálnom gymnáziu v Lučenci v roku 1935.

Veterinárstvo začal študovať zápisom dňa 2. 10. 1935 do 1. semestra na VŠV v Brne a dostal imatrikulačné číslo 1926. Dňa 9. 2. 1939 zložil 1. štátnu skúšku a 7. 10. 1939 sa zapísal do 7. semestra. 17. 11. 1939 bol štúdiu v Brne koniec, ale Kvapil to asi tušil, lebo už 28. 10. 1939 si vyžiadal demisórium, vysvedčenie na odchod, po česky „vysvědčení na odchodnou“. Na jeho základe sa mohol už 18. 1. 1940 zapísať na VŠV vo Viedni do 7. semestra s imatrikulačným číslom 5342. Dňa 22. 4. 1940 sa zapísal do 8. semestra a krátko na to dostal asi diplom veterinárneho lekára.

Za rok, 4. 4. 1940, obhájil dizertačnú prácu s názvom „Über die Minimal- und Maximal-Resistenz der roten Blutkörperchen während der alimentären Hyperglykämie beim Hund“ – O minimálnej a maximálnej rezistencii červených krviniek pri alimentárnej hyperglykémii u psov. V roku 1941 ju vydal knižne, ako o tom svedčí záznam na webe: www.books.google.de s poznámkou, že kniha neexistuje, ale dá sa ďalej hľadať.

Na jar 1941 nastúpil ako veterinárny koncipista u župného úradu v Ružomberku.

Neskoršie pôsobil aj v Bratislave.

Pozri tab. 3 a tab. 7.

Be the first to comment on "Kvapil Kazimír – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*