Friedrich Spee von Langenfeld

Redakcia

Treba uznať, že nemecký väzenský kňaz Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635) už začiatkom 17. stor. spoznal, že mučením sa pri vyšetrovaní čarodejníc nič nedosiahne.

Vo svojej knihe Cautio criminalis – Kniha o súdoch s čarodejnicami napísal, že ak sa mučením vynucuje vyzradenie spoluvinníkov, vedie to k stále sa šíriacemu okruhu nevinne podozrievaných, často súdených a nevinne odsúdených a popravených.

 Uvádza skutočnú príhodu jedného kniežaťa, ktorý v tejto veci požiadal o radu “vzdelaného teológa”. Čo robiť, pýtal sa, ak desať čarodejníc označí za spoluvinníka pri satanových sobotách toho istého muža? Kňaz odpovedal, že neslobodno váhať, treba ho okamžite súdiť – a pravdepodobne odsúdiť.

 „Ľutujem, že ste sa práve odsúdili,” prekvapil ho knieža, „pretože pätnásť čarodejníc menovalo vás ako účastníka svojich diabolských hier.”

Be the first to comment on "Friedrich Spee von Langenfeld"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*