Zmätok okolo Černobyľa

Jan de Boer

Na výročnej konferencii Európskej rady skeptických organizácií v Rossdorfe 3.9.2000 referoval holandský odborník pre lekárske problémy katastrof Jan de Boer o zmätkoch okolo černobyľskej katastrofy. Najprv zrekapituloval priebeh katastrofy, pri ktorej zahynulo hneď 28 a neskôr traja ľudia.

135 ďalších ľudí, ktorí boli silne ožiarení, je vraj ešte nažive a tešia sa prekvapujúco dobrému zdraviu. Potom sa venoval epidemiologickým nálezom a s poľutovaním konštatoval, že na osobách, ktoré sa zúčastnili odpratávania a úpravy trosiek, sa nerobia nijaké epidemiologické sledovania. Preto je veľmi ťažké vyšetrovať neskoré následky katastrofy. Nakoniec poukázal na niektoré falošné tvrdenia o zdravotných následkoch. Povedal, že v Európe sa nezaznamenal ani vyšší výskyt spontánnych potratov, ani vyšší počet rodenia zrôd; nezistili sa preukazné rozdiely v počtoch lymfocytov u ožiarených a kontrolných osôb; hovorilo sa o zvýšenom výskyte rakoviny štítnej žľazy u detí, ale tie žili v nekontaminovaných oblastiach. A správa, že z ľudí, ktorí pracovali pri odpratávaní, umrelo dodnes 7000, neuvádza, že štatisticky by ich bolo umrelo práve toľko aj v dôsledku normálnych príčin smrti. Prečo hovoria masmédiá inakšie?

Prameň: Martin Mahner, „Prima Klima“, Skeptiker, 13/4, s. 201, 2000.

Be the first to comment on "Zmätok okolo Černobyľa"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*