Vatikán dodnes neratifikoval Európsku dohodu o ľudských právach

 redakcia

Ako by mohol?!

V roku 1864 vydal (v Svätom roku 2000 Jánom Pavlom II. za svätého vyhlásený) Pius IX. Syllabus, v ktorom odsúdil všetky „omyly” a „bludy” modernizmu: racionalizmus, naturalizmus, liberalizmus, demokraciu, odluku štátu od cirkví.

Nie menej prísne zamietli podobné „omyly moderny” 1. vatikánsky koncil roku 1869-70, ako aj dekrét Lamentabili Pia X. z roku 1907 (prísaha proti modernizmu, predpísaná pre všetkých duchovných pastierov, spovedníkov, kazateľov a profesorov vo filozofických a teologických seminároch z roku 1910, zrušená až v roku 1957). Až v roku 1961 sa Ján XXIII. pod tlakom pokročilej sekularizácie zmohol na vlažné uznanie ľudských práv. Ak sa nad tým zamyslíme, ich myšlienka sa neznáša s vážne myslenou pravou kresťanskou vierou.

Be the first to comment on "Vatikán dodnes neratifikoval Európsku dohodu o ľudských právach"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*