Slovenská katolícka cenzúra Vatikánu?

Akosi potichu, bez hlasných osláv, bola vo Vatikáne začiatkom januára (12.1.) uvedená nová kniha o Piovi XII. historika a archivára Johana Ickxa, riaditeľa Historického archívu Vatikánu, sekcie Štátneho sekretariátu pre vzťahy so štátmi pod názvom Pius XII. a Židia. Táto publikácia je prvou, ktorá čerpá z uvoľnených materiálov archívu Vatikánu a má vysvetliť a potvrdiť alebo vyvrátiť hodnotenie postoja Pia XII. k Židom, o čom svedčí aj podtitul recenzie knihy: Vatikánsky archivár konečne odhaľuje rolu pápeža Pacelliho počas Druhej svetovej vojny.

Vo vyše 400-stranovej knihe, ktorá vyšla aj vo francúzštine, autor čerpá z materiálov vatikánskeho Historického archívu Štátneho sekretariátu, Sekcie pre vzťahy so štátmi. Prináša príbehy viacerých židovských rodín a jednotlivcov, pre záchranu ktorých sa angažoval pápež Pius XII. prostredníctvom vtedajších vatikánskych predstaviteľov. Správa nás zaujala, pretože na našom webe práve teraz postupne publikujeme rozsiahly materiál Mariána Baťalu venovaný práve problematike pôsobeniu Eugenia Pacelliho/Pia XII. Zarazili nás však nasledujúce súvislosti:

O vydaní knihy informujú aj Vatikan news (správy z Vatikánu), kde je v anglickom vydaní, z 13. januára, zverejnená rozsiahla správa o vydaní tejto knihy. Hneď v úvode tejto správy autor cituje pasáže z knihy o situácii na Slovensku v rokoch 1938-1945, kde píše i o úlohe biskupa Jána Vojtaššáka: Počas druhej svetovej vojny bolo biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, spišskému biskupovi so sympatiami k nacistom, ponúknuté miesto v Štátnej rade. Toto miesto mal biskup odmietnuť, ale namiesto toho ho prijal a so súhlasom pápeža Pia XII. iba ex post facto (až po prijatí miesta v Štátnej rade).“

Johan Ickx samozrejme cituje dokumenty aj ohľadom pôsobenia členov slovenskej vlády i kňaza Jozefa Tisu ako prezidenta vojnovej Slovenskej republiky. V spomínanom článku sa okrem iného konkrétne píše: „Napríklad Slovensko si zvolilo totalitnú cestu: ´Pokrstení alebo nepokrstení,´ povedal minister Mach, ´všetci Židia budú musieť odísť.´ …Slovenskí biskupi napísali kolektívne vyhlásenie, ktoré plne podporil pápež. Ale aj v tomto prípade platil opak starého známeho: ´Problémom je, že prezidentom Slovenska je kňaz,´ napísal Mons. Tardini (zástupca štátneho sekretára – poznámka autora článku),. ´Každý chápe, že Svätá stolica nemôže ovplyvniť konanie Hitlera. Ale kto pochopí, že nemôže udržať na uzde kňaza?´ Ubi minor maior cessat.“

Anglická verzia Vatikán news – Správ z Vatikánu, 13. januára 2021. Citovaný text o prezidentovi Tisovi sa nachádza pod druhým zvýrazneným odstavcom.

O vydaní knihy informuje aj slovenské vydanie Vatikan news, z 13. januára 2021. Na rozdiel od anglickej verzie správ ide o kratučkú správu, majúcu len tri odstavce. V poslednom z nich sa píše: Autor v prvej kapitole ilustruje zložitosť situácie Svätej stolice poukazom na stav v krajinách, ktoré boli pod vplyvom nacistického tlaku a konkrétne uvádza prípad Slovenska. Cituje reporty zasielané do Vatikánu vtedajším chargé d´affaires Svätej stolice v Slovenskej republike Mons. Giuseppem Burziom, ktorý sa mimoriadne kriticky vyjadruje o postojoch predstaviteľa pro-nacistickej garnitúry Vojtecha Tuku, a poukazuje na problematické pozície aj u ďalších vtedajších činiteľov.“

Pre porovnanie: Slovenská verzia Vatikán news – Správ z Vatikánu, 13. januára 2021 s výrazneným citovaným odstavcom.

Ani slovo o biskupovi Vojtaššákovi, ani slovo o prezidentovi Tisovi! Že by šlo o slovenskú cenzúru oficiálnych správ z Vatikánu? Recenziu/článok o knihe Johna Ickxa pritom zverejnil denník Ľ Osservatore Romano. Ide o oficiálny denník Svätej stolice, ktorý vychádza od 1. júla 1861. Prečo autor slovenskej verzie Správ z Vatikánu (uvedený pod skratkou jb) uviedol len taký stručný text a úplne vynecháva informácie a citácie o oboch vrcholových katolíckych predstaviteľoch?

Vysvetlením a odpoveďou na položenú otázku môže byť list kňazom od súčasného administrátora Spišskej diecézy Jána Kuboša k storočnici nástupu Jána Vojtaššáka na biskupský stolec. List spolu s vyhlásením Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka zverejnila aj tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska 27. februára 2021. V liste sa okrem iného uvádza: Tieto tvrdenia (o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi – poznámka autora článku) sú neobjektívne a nepravdivé. Autor vychádza najmä z vatikánskych archívov. Za normálnych okolností by to bolo veľké plus jeho práce. No tým, že nedodržiava zásady historickej kritiky, pramene, ktoré používa interpretuje tendenčne a jednostranne vždy v neprospech biskupa Vojtaššáka.“ Vo vyhlásení (stanovisku) spišskej diecézy sa okrem iného ďalej píše: „Cieľom autora bolo nepochybne vyzdvihnúť osobnosť pápeža Pia XII., ale za cenu úplnej dehonestácie osobnosti biskupa Jána Vojtaššáka. …Čo sa týka interpretovania diplomatickej reči Pia XII., autor tu prezentuje svoje chybné a zavádzajúce dedukcie.“

Vyhlásenie okrem Jána Kuboša podpísali nitriansky biskup Viliam Judák, administrátor Košickej eparchie Cyril Vasiľ a Peter Jurčaga, postulátor blahorečenia Jána Vojtaššáka. List spolu s vyhlásením majú kňazi zverejniť na webových stránkach farností a oboznámiť s nimi svojich veriacich. Paradoxne, to akosi, obsahom i formou, pripomína časy kampane proti Charte 77. Zamlčiavanie informácií, jednostranné znevažovanie druhých, to už tu viackrát bolo. Ale slovenská katolícka cenzúra Vatikánu?! 

Be the first to comment on "Slovenská katolícka cenzúra Vatikánu?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*