Nemecko sa lúči s bohom

redakcia

Z desiatich kandidátov nevedel ani jeden Otčenáš! A konfirmandi nevedeli, prečo slávime Vianoce.

V Nemecku sa teší veľkej popularite vedomostná súťaž Günthera Jaucha „Kto bude milionár?” Pri vysielaní 18.12.2000 došlo k veľkému prekvapeniu, keď z desiatich kandidátov nevedel ani jeden dať výrazy nebo, meno, kráľovstvo a vôľa do správneho slovosledu. Po otázke nasledovalo dvadsať sekúnd trápneho mlčania.

Predovšetkým starší poslucháči reagovali zhrozene:

„Od storočí bol Otčenáš neoddeliteľnou súčasťou západnej kultúry. Jauchova show ukazuje, kam sa uberá náš vývoj – je to cesta do ničoty”,

ozval sa jeden 52-ročný čitateľ novín Bild-Zeitung.

Rozchádza sa Nemecko s Bohom? Teológ Andreas Schimmer (43 r., severolabská evanjelická cirkev) to potvrdzuje slovami:

„V školách a iných vzdelávacích zariadeniach sa stále častejšie stretávame so zarážajúcim faktom, že základné kresťanské informácie ako je napríklad modlitba Otčenáš alebo Desatoro prikázaní, sú mládeži jednoducho neznáme.”

54 miliónov Nemcov sú podľa matrík katolíci alebo evanjelici. Nič sa nenaučili, alebo všetko zabudli?

V Matúšovom (6,9-13) a Lukášovom (11,2-4) evanjeliu dáva Ježiš príkaz modliť sa tzv. modlitbu Pána slovami „Vy sa budete modliť takto.” Koľkí to vedia? Aj E.U. Goettges, ďalší evanjelický pastor, prežíva v každodennom živote situácie, ktoré mu dokazujú, že tradície, ktoré by mali byť zdedené a z rodičov na deti prenesené, dnes neznamenajú nič.

„Pri mnohých pohreboch sa vedia so mnou nahlas modliť vyznanie viery len hrobári…”

Potom sa niet čo čudovať, keď rozpráva túto historku, ktorú zažil nedávno so skupinou svojich konfirmandov: „Na otázku, prečo slávime Vianoce, mi nevedel správne odpovedať ani jeden. Poslal som ich na ulicu, aby túto otázku položili okoloidúcim. Ako odpovede dostali vety ako napr. ‘Lebo je to tradícia’, ‘Lebo je to v kalendári’ alebo aj úprimné priznanie ‘Ja viem, že sa vtedy voľačo stalo, ale nechcem sa blamovať’.” Len traja z desiatich opýtaných odpovedali správne „Narodenie Krista.”

Strata tradície – žeby to bol špecifický evanjelický fenomén? Možno. Elisa Klaphecková (38 r.), hovorkyňa židovskej obce v Berlíne, tvrdí:

„Nenájdete žida, ktorý by nevedel, prečo sa v decembri slávi sviatok chanuky, keď sa zapaľuje osemramenný svietnik: je to na pamäť vysvätenia opraveného chrámu v Jeruzaleme.”

Nemecká evanjelická cirkev sa snaží odpomôcť nedostatku vedomostí svojich veriacich, aby ako účastníci Jauchových kvízov mali väčšiu šancu stať sa milionármi. Organizuje vlastný biblický kvíz v internete pod adresou „jesus-fr@gen”, resp. www.ekd.de/jesus-fragen/index.html. Hlavná cena je zájazd do Jordánska – ale čo robil Ježiš v Jordánsku? Na odpoveď máte, ako v súťaži, 20 sekúnd času …

Prameň: Bild-Zeitung, 19.12.2000.

Be the first to comment on "Nemecko sa lúči s bohom"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*