Holokaust a potrat nemožno porovnávať

Redakcia

Kardinal Meissner duchovný podpaľač

Zástupcovia Nemeckej ústrednej židovskej rady (jej prezident Paul Spiegel) vyčítajú  kolínskemu kardinálovi Joachimovi Meissnerovi „neprípustné prirovnanie” medzi Hitlerovým vraždením židov a potratom a napadli aj pápeža za podobné pasáže v jeho najnovšej (piatej) knihe „Spomienky a identita – rozhovory na prahu medzi tisícročiami”.

Hlava katolíckej cirkvi tam píše, že legálne zvolený parlament dal v tridsiatych rokoch vládu do rúk Hitlera a umožnil mu zriadiť koncentračné tábory vrátane prípravy „konečného riešenia” židovskej otázky (ich vyvraždenia). Ako boli otázne niektoré vtedajšie zákony, dnes sú otázne zákonné úpravy prerušenia tehotenstva.

„Parlamenty, ktoré tvoria a vyhlasujú také zákony, si musia uvedomiť, že prekračujú svoju právomoc a dostávajú sa do otvoreného konfliktu s božími a prírodnými zákonmi.”

Zástupca strany zelených v berlínskom parlamente, Volker Beck, k tomu vyhlásil:

„Ak pápež vidí súvislosť medzi holokaustom a potratom, potom mu chýba morálna a etická orientácia. Medzi upustením od trestného stíhania pri rozhodnutí jednotlivca o potrate a štátom organizovaným vyvraždením celého národa je predsa len rozdiel. Vyzývam pápeža, aby túto knihu stiahol z obehu.”

V komuniké o stretnutí Kardinála Lehmanna  s Paulom Spieglom sa uvádza, že pri spomenutí holokaustu v politických, spoločenských alebo cirkevných rečiach je potrebné „osobitne citlivé vyjadrovanie”, čo sa dá chápať ako nepriama výčitka Meissnerovi a pápežovi.

Prameň: www.tagesspiegel.de/zeitung/Titelseite;art692,2380313

Be the first to comment on "Holokaust a potrat nemožno porovnávať"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*