Blíži sa 20. číslo Zošitov humanistov

Redakcia

Keď som pred temer dvomi rokmi kvôli eseji Bertranda Russella „Prečo nie som kresťanom“ pripravoval prvé číslo Zošitov humanistov, nepomyslel som, že tých zošitov bude raz dvadsať – a už je to tu. Ale chuť bola, materiál sa našiel a počet záujemcov sa bez propagácie ustálil na okolo stovky. Je čas pozrieť sa dozadu aj dopredu.

Stálo to za to, robiť to a čítať to? Mne áno, a budem to robiť, kým budem mať čitateľov. A ak sa nám podarí ZH zlepšiť, čitatelia nám pravdepodobne ostanú.

Mnohým z nás sa už raz stalo, že sme v zamestnaní, v kruhu priateľov alebo v rodine naraz nevedeli, čo povedať na reči, obhajujúce kresťanstvo a jeho rozličné prejavy v našom každodennom živote. Chýbali nám informácie a argumenty. Pamätám sa na jedny Večerné či Nočné hovory, keď sa dr. Čarnogurský bránil proti výčitke jednej poslucháčky, že nie je dobrý kresťan tým, že zdôraznil svoju poslušnosť voči desatoro. To bola typická situácia pre repliku, že

1. desatoro má veľmi málo spoločné s kresťanstvom; je to len podieľanie sa na židovskom dedičstve – ale židia celkom iste prebrali tieto základné pravidlá spoločenského života od svojich susedov. Či ten, čo dáva pôvod desatora do biblie, sa opovažuje tvrdiť alebo naznačiť, že Číňania a Japonci, Vietnamci a Indovia, juho- a severoamerickí Indiáni, Arabi a Afričania – do príchodu kresťanských misionárov z akejsi Európy nepoznali zákaz vraždy, krádeže, klamstva, príkaz úcty voči rodičom atď.? a 

2. že kresťana už na základe samotného mena robí len viera v Krista, a to značí veriť nielen, že Kristus bol (čo nie je celkom isté), ale aj že sa vráti súdiť živých aj mŕtvych: hm, dá sa aj tomu veriť?

Mal som teda v úmysle poskytnúť čitateľom ZH argumenty do diskusií a mám za to, že si odberatelia doterajšie čísla odkladajú a občas sa k jednotlivým témam vracajú. Chcem im to uľahčiť tým, že v prílohe k číslu 21 uverejním menný a vecný index čísiel 1-20, teda vrátane Nietzscheho. Na podnet niektorých odberateľov vyrobím aj niekoľko zviazaných doterajších čísiel s indexom. Od jesene t.r. sa budeme snažiť rozšíriť čitateľskú obec ZH predajom v niektorých kníhkupectvách.

Aké je postavenie a akú úlohu môže hrať v našom súčasnom živote disident, t.j. občan nesúhlasiaci s vládnucou či prevládajúcou ideológiou? Ak v minulosti išlo pri disidentstve predovšetkým o odmietanie komunizmu, resp. jeho vedúcej úlohy v politickom živote, nám ide dnes o odmietanie klerikálneho štátu, resp. o požiadavku odluky cirkvi od štátu. Sme v prvom rade ateisti, ale veľmi dobre si rozumieme aj s agnostikmi. Náš skepticizmus sa však neobmedzuje na oblasť teológie, ale samozrejme zahŕňa aj oblasť tzv. paravied či paranormálna, ezoteriky a hraničnej problematiky, napr. alternatívnej medicíny. No a súčasne sa hlásime k ľavici, ale tej, ktorá rázne odmieta neoliberalizmus a globalizáciu. Tento rozsah záujmov určuje témy, ktoré sa v Zošitoch humanistov preberajú. Pre nedostatok domácich autorov uverejňujeme preklady zaujímavých článkov z prístupnej zahraničnej tlače, najmä nemeckej, americkej a francúzskej.

Môže byť jednotlivec, neveriaci v boha, morálne zodpovedným a dobrým občanom? Môže hrať nejakú úlohu v našej spoločnosti? Kým teoretická a naša odpoveď je kladná, odpoveď väčšiny politikov a bežnej situácie je negatívna. Preto, u mnohých zo strachu pred vrchnosťou a verejnou mienkou, je nás pomerne málo a ešte menej nás vidieť. A preto je najdôležitejšie ukázať, že sme tu a akí sme. Preto sme členmi spoločnosti Prometheus, preto rozširujeme medzi priateľmi a známymi členstvo v našej spoločnosti a preto vydávame tieto Zošity humanistov.

Be the first to comment on "Blíži sa 20. číslo Zošitov humanistov"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*