Gustáv Murín — Humanista roka 2018

Pri príležitosti Svetového Dňa humanistov bol v Banskej Bystrici ocenený Spoločnosťou Prometheus prírodovedec a známy spisovateľ, RNDr. Gustáv Murín, CSc. (nar. 9. 4. 1959).

Moderátor Fedor Mikovič číta laudácium na ocenenie RNDr. Gustáva Murína, CSc.

Laudácium na oceneného

Žijeme v zvláštnej dobe. Žijeme v dobe dát. Nie je podstatné, či to, čo hlásame je pravdou, podstatné je byť so svojím tvrdením čo najčastejšie v médiách, na sociálnych sieťach a početnosťou výskytu svojho tvrdenia prehlušiť ostatných. Potom sa naše tvrdenie stáva pravdou. Je len svetlou výnimkou, ak sa dnes objaví niekto, komu naopak záleží na pravde, kto ju dokáže verejne prezentovať a obhajovať na základe faktov. Medzi takéto osobnosti patrí aj budúci tohoročný nositeľ čestného titulu Humanista roka RNDr. Gustáv Murín, PhD.

Rodený Bratislavčan pochádza z rodiny vysokoškolského profesora. Vyštudoval odbor cytológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, kde získal nielen doktorát, ale aj vedeckú hodnosť kandidáta vied. Od roku 1988 pôsobí ako vedecký pracovník Univerzity Komenského so zameraním na eko-testy, starnutie a DNA reparácie. Výsledky svojej práce publikoval vo viac ako 120 vedeckých článkoch. Spolu s dlhoročným kolegom a spoluautorom, profesorom Karolom Mičietom, rektorom Univerzity Komenského, je autorom unikátnej metodiky testov životného prostredia, ktorú prevzali viaceré svetové laboratóriá.

Popularizácii vedy a jej výsledkov sa venuje už viac ako tri desaťročia. Na túto tému vydal päť knižných titulov, vyše 400 článkov, viac ako stovku rozhovorov so skutočnými vedeckými kapacitami a venuje sa jej aj v samostatných televíznych a rozhlasových reláciách. Na svojom blogu gustavmurin.blog.sme.sk dlhodobo vedie rubriku Laboratórium, v Slovenských pohľadoch rediguje špeciálnu časť Zápisník. Celý tento mediálny priestor venuje vede a pseudovede, kuriozitám dnešnej vedy a osobnostiam slovenskej vedy, za čo bol v rokoch 1996 a 2016 opakovane ocenený Cenou Slovenských pohľadov.

Spisovateľ Gustáv Murín svoje literárne vlohy doteraz pretavil do vydania 48 kníh, románov, noviel, zbierok poviedok a esejí, úvah o kultúre a médiách, ale aj štúdie a knižné príbehy o organizovanom zločine. Kniha „Mafia na Slovensku” získala cenu Panta Rhei za najpredávanejšiu knihu roku 2009. Vydal 32 kníh v elektronickom formáte, 9 audio-kníh, sedem DVD a dve v Braillovom písme. Až 303 jeho textov bolo preložených do päťdesiatich jazykov sveta. Literárne prezentácie absolvoval v 81 mestách a obciach Slovenska a v 29 krajinách Európy, Ázie a Ameriky.

Pre jeho texty je charakteristické otvorené, vecné a kritické myslenie vedca, ktoré prenáša aj do spracovania obsahu literárnych textov a verejných vystúpení — či už verbálnych, alebo písomných. Je veľmi ťažké obsiahnuť všetky jeho aktivity, pretože paleta jeho záujmov je mimoriadne široká. Venuje sa nielen aktuálnym otázkam životného prostredia, dlhovekosti, zdravia, partnerským vzťahom a rodiny, ale aj problematike médií, kultúry, literatúry, cestovania, kriminality, politiky, civilizácie, rovnoprávnosti. Odvážne kritizuje ľudí a témy, ktoré majú vplyvných zástancov a podporovateľov, ale sú v rozpore so zdravým rozumom, ľudskými právami a úctou k človeku. Jeho vyjadrenia provokujú svojou otvorenosťou a do značnej miery i samotným jazykom, ktorým vyjadruje svoje názory. Dokumentuje to aj jeho vyjadrenie k poškodzovaniu pamätníka vojakov Červenej armády v Košiciach: „Ak sa nejaký neznámy chudák rozhodne strhnúť na seba pozornosť tým, že sa odbaví na pomníku, čo tam kdesi stojí už takmer sedemdesiat rokov a nikomu nezavadzia, lebo je na pamiatku mŕtvych, ktorí padli za nás všetkých — je to trotl. Nie hrdina. A už vôbec nie nejaký hlásateľ pokroku. … Pomník padlých sovietskych vojakov je spomienkou na mladých ľudí, ktorí si mohli svoj život žiť bez ohľadu na to, kto nám akurát strpčuje život — a to boli vtedy fašisti. Ale títo mladí ľudia prišli a obetovali svoje životy, aby nás oslobodili.”

Gustáv Murín sa verejne priznáva, k čomu mnohí známi ľudia na Slovensku nemajú odvahu: ku skutočnosti, že nie je veriacim človekom. Napriek tomu v súvislosti so spoločenskou situáciou po zavraždení novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky napísal list biskupom Slovenska, kde ich vyzval aby prispeli k zastaveniu eskalovania napätia v spoločnosti: „Prosím, otvorte brány katedrál, kostolov, chrámov. Nechajte rozozvučať zvony, aby už tento piatok o piatej hodine pozvali všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa mohli zhromaždiť na miestach, ktoré sú zárukou pokojného vyjadrenia slobodnej vôle bez násilia. Máte na to plné oprávnenie a aj prostriedky, veď smrť dvoch mladých ľudí tak nájde dôstojné pripomenutie na mieste tomu určenom — v chráme, nie na ulici.” Jeho apel žiaľ nebol vypočutý…

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje RNDr. Gustávovi Murínovi, PhD., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov čestný titul Humanista roka 2018 za dlhoročnú obhajobu a propagáciu vedy, výsledkov práce slovenských vedcov a ich nových poznatkov, za otvorenú, vecnú a hrdú obhajobu racionálneho myslenia, mieru, ľudských práv a humanizmu.

Gustáv Murín daruje svoju kyticu, ktorú dostal pri preberaní ocenenia, manželke predsedu Spoločnosti Prometheus p. Hradeckej

Prečítajte si informáciu o odovzdávaní ocenení na samostatnej stránke.

Viac o Gustávovi Murínovi si môžete prečítať:
Na stránke Literárneho informačného centra
V jeho vlastnom prehľade popularizačnej práce

Be the first to comment on "Gustáv Murín — Humanista roka 2018"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*