Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. – Humanista roka 2021

Rodák z Modry, slovenský historik, politický a mediálny analytik, vysokoškolský učiteľ, publicista a aktivista docent Mgr. Eduard Chmelár, PhD. vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a interkultúrne vzťahy na University of Warwick v Spojenom kráľovstve. Svojim verejným pôsobením, pevnými humanistickými postojmi a aktívnym i invenčným propagovaním a obhajobou humanistických hodnôt sa stal Hlasom sekulárneho humanizmu na Slovensku.

Doc. Chmelár počas oceňovania, pri čítaní laudatia

Bol vedúcim Ústavu politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, prednášal na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a na Policajnej akadémii v Bratislave. V rokoch 2012 až 2016 bol rektorom Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave.

Popri svojich profesionálnych témach dlhodobo na verejnosti vystupuje ako nekompromisný bojovník za mier, demokraciu, slobodu prejavu a sociálnu spravodlivosť. K tomu využíva všetky dostupné prostriedky od osobnej účasti na rôznych fórach a aktivitách až po verejné výzvy a otvorené listy. Osobne viedol celý rad občianskych kampaní, väčšinou mierových, ako napríklad úspešnú kampaň v roku 2001 za zrušenie základnej vojenskej služby alebo 15. februára 2003 najväčšiu protivojnovú demonštráciu v dejinách Slovenska – pochod proti vojne v Iraku.

V roku 2019 kandidoval na post prezidenta Slovenskej republiky ako nezávislý kandidát.

Pri jeho mnohostranných aktivitách nemôžeme vynechať ani jeho rozsiahlu publicistickú činnosť, štúdie a odborné články. Je autorom námetu oceneného filmu Slovenské národné povstanie 1944 (STV, 2009). V októbri roku 2008 získal jednu z troch finálových nominácií na Cenu Európskeho parlamentu za žurnalistiku. Z jeho viacerých monografií pripomíname len tú najnovšiu: Rekonštrukcia slovenských dejín, formovanie slovenskej identity, ktorá je veľmi úspešná a žiadaná, čo viedlo aj k jej dotlači.

Vystupuje vo verejnoprávnych i mainstreamových médiách, pokiaľ ho pre jeho otvorené, síce vecne a argumentačne podložené, no často nepohodlné názory, pozvú a dajú mu priestor. Možno práve preto už dlhé obdobie využíva sociálne siete. Svojimi statusmi na vlastnej stránke Facebooku si získal vysokú sledovanosť a pozornosť. Od roku 2018 využíva platformu YouTube, kde uverejňuje svoje videa. Mimoriadne oceňujeme jeho projekt Sekulárnych pondelkov na tejto platforme, ktoré osobitne venuje videám s humanistickými témami.

Upozorňuje na postupnú likvidáciu sekulárneho charakteru štátu vymedzeného ústavou: „Slovenská republika sa dostala do područia klerikalizmu – systému, v ktorom je náboženstvo zneužívané na politické ciele, čo podľa prieskumov verejnej mienky odmieta drvivá väčšina obyvateľov, vrátane veriacich. Klerikalizmus znamená, že katolícka cirkev na Slovensku ovplyvňuje tvorbu a prijímanie legislatívy, požaduje pripomienkovanie zákonov, v pastierskych listoch dáva inštrukcie veriacim, koho majú voliť, prostredníctvom tzv. vatikánskej zmluvy určuje štátu, ktoré sviatky musí Slovenská republika svätiť a aké aktivity katolíckej cirkvi musí financovať.“

Doc. Chmelár daroval kyticu kvetov humanistke, spoluorganizátorke Dní humanistov Romane Hradeckej

Zdôrazňuje potrebu odluky cirkvi od štátu, ktorú chápe ako základnú podmienku demokratizácie spoločnosti: „Ak chcú byť cirkvi slobodné, musia sa správať aj dospelo a nenechať sa vydržiavať od štátu. Sekulárny štát je základom modernej európskej štátnosti. Nie je to žiadna komunistická idea. Bola základnou požiadavkou už pri zrode republiky, je obsiahnutá v krstnom liste Česko-Slovenska, vo Washingtonskej deklarácii z 18. októbra 1918. Je to masarykovská idea. Práve sekularizácia umožnila rovnoprávnosť všetkých ľudí.“

Nezostáva len pri kritike klerikalizmu, propagácii odluky cirkvi od štátu, ale programovo mimoriadnu pozornosť venuje pozitívnemu vymedzeniu a rozvíjaniu humanizmu i prezentácii humanistických hodnôt medzi ľuďmi: „Humanisti musia byť schopní poskytnúť ľuďom silu, nádej a vieru v budúcnosť… Je čas zostúpiť k ľuďom. S pokorou im pomáhať riešiť ich mravné dilemy, stať sa pre nich spoľahlivou etickou kotvou a prístavom nádeje. Viera humanistov v hodnoty a princípy je ich najsilnejšou stránkou. Ak chceme zmeniť túto spoločnosť, musíme byť schopní zmeniť najprv seba, svoj systém práce, stratégiu, komunikáciu i priority. Len tak sa nám podarí získať väčší vplyv medzi ľuďmi a dosiahnuť, aby naše požiadavky… vnímali nielen ako legitímne, ale aj ako atraktívne“.

Vďaka týmto myšlienkam i aktivitám sa stal v ostatných rokoch najznámejším hlasom sekulárnych humanistov na Slovensku.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov udeľuje Doc. Mgr. Eduardovi Chmelárovi, PhD., v súlade so štatútom pre udeľovanie Cien humanistov, čestný titul Humanista roka 2021 za systematickú, tvorivú i invenčnú propagáciu a podporu humanizmu a jeho hodnôt na Slovensku, za významné aktivity v boji za mier a pri presadzovaní demokratických princípov v živote slovenskej spoločnosti.

Doc. Chmelár navštívil v Banskej Bystrici hrob významného slovenského humanistu Jána Horárika

Be the first to comment on "Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. – Humanista roka 2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*