Šulík Jozef – životopis

Jozef Šulík sa narodil 24. februára 1918 v Strážach, okres Poprad. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne zápisom 15. 10. 1938 do 1. semestra; tým sa stopa po ňom stráca.

Pozri tab. 2.

Be the first to comment on "Šulík Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*