Szabó Alexej – životopis

Alexej (Elo) Szabó sa narodil 20. novembra 1920 v Prešove ako syn Alexeja Szabó, úradníka. Bol Slovák a evanjelik reformovaného vyznania. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Kežmarku v roku 1942.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni zápisom do 1. semestra 30. 11. 1942. Dostal mesačné štipendium 110 RM a imatrikulačné číslo 5672. Dňa 10. 1. 1945 sa zapísal do 5. semestra, ale vrátil sa do vlasti dokončiť štúdium na VŠV v Brne. Diplom dosiahol 21. 5. 1947 a doktorát 6. 3. 1948.

Pôsobil vo Veľkých Kapušanoch, Veľkom Šariši a Prešove.

Zomrel okolo r. 1972 v Prešove.

Pozri tab. 12 a tab. 17.

Be the first to comment on "Szabó Alexej – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*