Polóny Rudolf – životopis

Rudolf Polóny sa narodil 3. marca 1923 v Oslanoch, okres Prievidza. Jeho otec Eduard bol úradník. Bol Slovák a katolík. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Prievidzi v roku 1942.

3. decembra 1942 sa imatrikuloval na Vysokej škole veterinárnej vo Viedni, kde ostal až do leta 1946. Dostával ročné štipendium 1 300 RM. 15. 12. 1944 sa zapísal do 5. semestra a 1. 6. 1945 do 6. semestra, ktorý však už neabsolvoval, ale vrátil sa do vlasti.

V letnom behu 1945/46 sa zapísal na Vysokej škole veterinárnej v Brne do 8. semestra. Ako vo všetkých prípadoch, na nacionále nie je nijaké dátum ani podpis. Už 18. 10. 1946 dostal diplom veterinárneho lekára a 15. 2. 1947 dosiahol hodnosť doktora veterinárnej medicíny.

V roku 1948 zakladal spolu s MVDr. Augustínom Sokolom a MVDr. Zoltánom Koppelom Štátny veterinárny ústav v Košiciach ako pobočku Štátneho vedeckého veterinárneho ústavu v Bratislave. V rokoch 1948 a 1949 bol jeho riaditeľom. Neskôr pracoval na tomto pracovisku ešte raz, a to v rokoch 1959 – 1960.

V roku 1949 bol členom Prípravného výboru Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach.

V roku 1968 emigroval do Švajčiarska, kde pracoval u firmy Ciba Geigy v Bazileji a s rozličnými spolupracovníkmi zahlásili 14 patentov súvisiacich s výrobou moderných liekov.

Manželia Polónyovci majú jednu dcéru.

Polóny žije veľmi utiahnuto a odmieta spolupracovať na tejto histórii viedenských študentov. (14. 7. 2013).

Pozri tab. 12 a tab. 17.

Be the first to comment on "Polóny Rudolf – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*