Meisel Tibor – životopis

Tibor Meisel sa narodil 26. apríla 1918 v Tvrdošíne na Orave. Bol slovenskej národnosti a židovského náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne zápisom do 1. semestra 6. 10. 1937; dostal imatrikulačné číslo 2051. Dňa 22. 2. 1939 sa zapísal do 4. semestra a tým sa stopa po ňom stráca.

Pozri tab. 2.

Be the first to comment on "Meisel Tibor – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*