Berliner Móric – životopis

Móric Berliner sa narodil 22. 7. 1912 v Michalovciach. Bol slovenskej národnosti a židovského náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Na VŠV v Brne sa zapísal 25. 2. 1936 do 1. semestra a 16. 2. 1939 do 7. semestra. Tým sa jeho stopa stráca.

Pozri tab. 2.

Be the first to comment on "Berliner Móric – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*