Czeglédi Anton – životopis

Anton Czeglédi sa narodil 12. júna 1915 v Šamoríne, okres Dunajská Streda. Bol maďarskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne 1. 10. 1937 zápisom do 1. semestra (imatrikulačné číslo 2031) a 1. 2. 1938 do 2. semestra. Dňa 5. 11. 1938 mu bolo vydané demisórium.

V štúdiu pokračoval na VŠV v Budapešti, o čom nemáme doklad.

Po oslobodení sa vrátil na VŠV Brno a bolo mu uznaných 8 semestrov štúdia v Budapešti, ako o tom svedčí záznam na Imatrikulačnom liste:

„MŠVÚ výnosom zo dňa 29. 9. 1951 č. j. 93 892/51-VI/2 uznáva 8 semestrov štúdia v Budapešti a skúšky z biológie, fyziky, encyklopédie pôdohospodárstva, botaniky, chémie, histológie, anatómie, fyziológie, farmakológie, všeobecnej zootechniky, špeciálnej zootechniky, onychológie a bakteriológie. Od dávky oslobodené. Podpis Danišová.“

11. 11. 1950 mu bola vydaná absolventská legitimácia, platná do 15. 2. 1951. Dňa 19. 2. 1952 získal diplom veterinárneho lekára, no promovaný nebol.

Jeho hlavným pôsobiskom bol Šamorín.

Pozri tab. 9.

Be the first to comment on "Czeglédi Anton – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*