Čulen Štefan – životopis

Štefan Čulen sa narodil 25. marca 1915 v Čároch, okres Senica.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne 27. 9. 1935, ale po zatvorení všetkých vysokých škôl v Protektoráte musel štúdium prerušiť. Bol medzi prvými, čo sa ponáhľali dokončiť štúdium so štipendiom Ministerstva hospodárstva vo výške 6 000 Ks do Záhrebu. Tu aj 18. decembra 1940 získal veterinársky diplom a vrátil sa na Slovensko, kde pracoval v oblasti Senice.

Titul doktora veterinárskej medicíny dosiahol obhájením dizertačnej práce na VŠV v Brne dňa 12. 2. 1949.

Pozri tab. 6.

Be the first to comment on "Čulen Štefan – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*