Každý je skeptik – v ohľade iných náboženstiev

James A. Haught

Náboženstvo je extrémna nedotýkavka.

Príslušníci jednotlivých cirkví sa veľmi rozhnevajú, ak niekto zapochybuje o ich nadprirodzených dogmách. Bernard Russell hovorieval, že to je preto, lebo vo svojom podvedomí cítia, že ich viera je iracionálna. Preto sa snažia vyhnúť sa konfrontácii, ktorá sa dotýka pocitov.

Skoro každý sa snaží byť zdvorilý.

No niekedy sa hádka nedá obísť. Ak si myslíte, že duchovná ríša je niečo vymyslené a čestnosť vám káže povedať to, riskujete, že vyvoláte odpor a napadnú vás. To sa už stalo mnohým pochybovačom. Thomas Jefferson mal prezývku „nariekajúci ateista” a Leva Tolstoja volali „bezbožný neverec”.

Dobre teda, ak sa zamotáte do debaty, radím vám: Ostaňte zdvorilý. Nerozpaľujte hnevy, ak ich môžete tíšiť. Dovolávajte sa inteligencie tých, čo na vás útočia.

Vybral som niekoľko otázok, ktoré môžete s úspechom použiť. Sú zostavené tak, aby ukázali aj najhorlivejším veriacim, že veď aj oni sú skeptici – lebo aj oni pochybujú o každom magickom systéme okrem toho svojho.

Keď vám nejaký kostolník vytkne, že neveríte, môžete mu dať niektoré z týchto otázok:

– Milióny hindov sa modlia k soche Šivovho penisu. Myslíte si, že existuje neviditeľný Šiva, ktorý si praje, aby sa ľudia modlili k jeho penisu – alebo ste skôr skeptik?

Mormóni hovoria, že Ježiš Kristus po svojom zmŕtvychvstaní prišiel do Ameriky. Súhlasíte, či o tom skôr pochybujete?

– Príslušníci sekty Santeria na Floride obetujú psy, mačky a kurčatá a potom hádžu ich telá do riek. Myslíte si, že bohovia Santerie si naozaj prajú, aby sa tieto zvieratá zabíjali, či ste skôr skeptik?

– Moslimskí samovražední atentátnici v Izraeli sa považujú za martýrov a veria, že po smrti pôjdu okamžite do raja plného prekrásnych povoľných žien. Myslíte si, že tí, čo to urobili, sú teraz naozaj v ich nebi s ich odaliskami – alebo skôr pochybujete?

– Členovia Zjednotenej cirkvi veria, že Ježiš Kristus navštívil ich majstra Moona a poveril ho, aby všetkých ľudí obrátil na „moonizmus”? Veríte tejto posvätnej dogme Zjednotenej cirkvi?

Svedkovia Jehovovi hovoria, že každý deň môže vystúpiť zo Zeme Satan so svojou armádou démonov a z neba zostúpiť Ježiš so zástupmi anjelov; že z toho bude obrovská bitka Posledného dňa a v nej zahynú všetci okrem svedkov Jehovových. Veríte tomuto slávnostnému učeniu ich cirkvi?

Aztékovia sťahovali kožu z dievčat a vyrezávali ľuďom srdce na obeť božstvu opereného hada. Aký máte názor na neviditeľného opereného hada? Aha! Ako som predpokladal, neveríte.

Katolíci si myslia, že obetná hostia a víno sa za zvukov zvončekov magicky premenia na skutočné telo a krv Krista pána. Veríte na túto „skutočnú prítomnosť” – alebo ste neverec?

– Zázračný uzdravovateľ Ernest Angley o sebe tvrdí, že má moc, opísanú aj v biblii, rozoznávať „duchov”, takže spozná v tele chorých démonov a privolá anjelov na ich vyhnanie. Veríte takémuto náboženskému tvrdeniu?

– Biblia hovorí, že treba zabiť ľudí, ktorí pracujú v sobotu: „Kto čokoľvek robí v sobotný deň, má byť zabitý” (Ex 31,15). Máme popravovať tých, čo v sobotu pracujú – alebo o týchto slovách Písma pochybujete?

– V jednom zlatom kostole v Západnej Virginii si šafránovo odetí veriaci myslia, že sa stanú zajedno s Pánom Krišnom, ak budú dosť dlho vyspevovať „Hare Krišna!” Súhlasíte – či skôr pochybujete?

– Členovia sekty Nebeskej brány tvrdili, že sa „zbavia svojich kontejnerov” (obalov svojich tiel) a budú prenesení do vesmírneho korábu ufónov, čakajúcich na nich za Hale-Boppovou kométou. Myslíte si, že sú teraz naozaj na tej ufolodi, či ste skeptik?

– Počas honby na čarodejnice mučili kňazi inkvizície tisíce žien až do priznania, že začarovávali dobytok a súložili so Satanom – a preto ich upaľovali. Myslíte si, že cirkev mala pravdu, keď trvala na dodržaní príkazu biblie „Nedopusť, aby čarodejnica žila” (Ex 22,18) – alebo pochybujete o tomto výroku biblie?

– Členovia špiritualistických cirkví hovoria, že sa pri svojich bohoslužbách rozprávajú s mŕtvymi. Veríte, že naozaj komunikujú s duchmi zomrelých?

– Milióny amerických metodistov veria, že vedia hovoriť „neznámou rečou”, akýmsi spontánnym chrlením podivných zvukov. Vravia, že to skrz nich hovorí Duch svätý, tretia božská osoba. Veríte tejto posvätnej dogme mnohých Američanov?

– Pavedeckí scientológovia hlásajú, že každý človek má dušu, ktorou je „tetan”, a ten vraj prišiel z inej planéty. Veríte tejto doktríne, či o nej pochybujete?

– Starí Gréci sa domnievali, že na Olympe žije množstvo bohov – a dnešní novovekári si myslia, že na hore Mt. Shasta žijú neviditeľní Lemurijánci. Aký je váš názor na bohov, čo žijú na horách – veríte, či neveríte?

– V horách Západnej Virgínie mnohí veriaci počúvajú Kristov príkaz pri rozlúčke, že „praví veriaci majú chytať hadov” (Mk 16,18) – a prinášajú štrkáče na bohoslužby. Uznávate tento príkaz Písma, či nie?

– Indickí Tugovia veria, že bohyňa Kali (tá s mnohými rukami) prikazuje, aby jej prinášali ľudské obete zaškrtením. Myslíte si, že naozaj existuje neviditeľná bohyňa, ktorá si praje, aby sa ľudia škrtili, alebo ste neverec?

Tibetskí budhisti hovoria, že keď starý lama zomrie, jeho duch vstúpi do tela chlapca, ktorý sa práve kdesi narodil. Takých dvanásť rokov ostanú bez vodcu, niekedy aj dlhšie, potom nájdu chlapca, pri ktorom sa dá myslieť, že vie niečo zo súkromného života starého lamu – a povýšia ho za nového lamu! Má to byť starý lama v novom tele. Veríte, že umierajúci lama letí do nového bábätka, alebo skôr nie?

– Okolo roku 1850 vyhlásil jeden čínsky konvertíta, že sa mu zjavil boh a povedal mu, že je mladším bratom Ježiša a prikázal mu „kántriť démonov”. Strhol na svoju stranu armádu veriacich, ktorí vyvolali Taipinské povstanie, pri ktorom zahynulo 20 miliónov ľudí. Veríte, že bol Kristovým bratom – alebo o tom pochybujete?

*  *  *

A tak ďalej. Vytvorili ste si svoj obraz.

Stavím sa, že niet veriaceho, ktorý by nepovedal, že všetky tieto nadprirodzené tvrdenia sú nezmysly – okrem toho jedného, ktorému verí – napr. náš slovenský katolíks jeho vínom a hostiou.

Ako ste videli, ak preperieme prádlo teológií, zistíme, že priemerný kresťan pochybuje o 99 % svetových svätých dogiem. Ale to jedno percento, ktorému verí, nie je odlišné od ostatku. Všetko je to jeden systém prečudesných zázračných tvrdení, na podporu ktorých niet spoľahlivého dôkazu.

Ak teda niekomu ukážete, že niektoré „posvätné” pravdy sú pochabstvá, možno presiakne uňho na povrch podvedomá logika a uvedomí si, že ak sú iracionálne niektoré magické predstavy, môžu byť také všetky.

Takýto postup sa podobá na jednu scénu v románe Krv baránka od Petra de Vriesa. Jedna precitlivená pani blahoželá jednému Židovi, že „jeho národ” znížil počet bohov pri polyteizme na akurát jedného. Ten jej odpovedá:

 „Čo už je len krôčik od pravdy.

Medzitým je nám povzbudením, že dnes je už skoro každý na svete skeptikom – aspoň v ohľade náboženstva tých druhých.

*  *  *

Prameň: James A. Haught:”Everyone?s a skeptic — about other religions”, www.mukto-mona.com/…/james_haught/james_skeptic.htm; 17. 02. 2007.

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Každý je skeptik – v ohľade iných náboženstiev"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*