Organizácia amerických skeptičiek

www.skepchick.org

Kto pozná situáciu skepticizmu, vie, že počet žien na konferenciách a iných aktivitách skeptikov bol vždy nízky. Prečo je to tak, a to na celom svete? Sú ženy ľahkovážnejšie ako muži a menej odolné voči spevu sirén Nového veku?

Odrádza modernú ženu stará biela mužská tvár skepticizmu od zapojenia sa do aktívnej hry?

Nech boli dôvody v minulosti akékoľvek, situácia sa mení: nedávno založila Rebecca Watsonová organizáciu Skepchicks International, ktorej mottom je „Čo je malé, je milé” a ktorá si vzala za cieľ pestovať a propagovať skepticizmus a kritické myslenie medzi ženami na celom svete. Volá k spolupráci ženy, ktoré sa už osobne zúčastňujú skeptického hnutia, no aj také, čo o ňom nič nevedia, ale ich to zaujíma.

Zatiaľ nemajú na časopis, ale v apríli 2006 vyšlo už 4. číslo online-magazínu Skepchick.org s aktuálnymi témami pre ženy. Nechcete si prečítať článok „Som pyšná, že nemám deti”?

Za účelom získania financií vydali kalendár na rok 2006 s vkusnými čiernobielymi zábermi skeptičiek s krásou aj mozgami.

Be the first to comment on "Organizácia amerických skeptičiek"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*