Gettler Pavel – životopis

Pavel Gettler sa narodil 17. júna 1918 v Ochtinej, okres Rožňava. Bol slovenskej národnosti a evanjelik a. v. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV v Brne zápisom do 1. semestra 5. 10. 1937; dostal imatrikulačné číslo 2044. Dňa 23. 2. 1939 sa zapísal do 4. semestra a tým sa stopa po ňom stráca.

Pozri tab. 2.

Be the first to comment on "Gettler Pavel – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*