Humanizmus a výzvy 21. storočia – I.

Všetko plynie v čase a v priestore a aj naša Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov je toho príkladom. Rok 2020 bol pre nás mimoriadne významným, pretože to už bolo tridsať rokov, počas ktorých naša spoločnosť dlhodobo pôsobí na Slovensku pri obhajobe a presadzovaní záujmov a pozícií občanov humanistov, občanov s nenáboženským náhľadom na svet – agnostikov, ateistov, etikov, humanistov, racionalistov. sekularistov, spektikov a pod. Keď „otcovia zakladatelia“ začiatkom roka 1990 v búrlivých diskusiách vytvárali toto naše združenie možno si ani nepredstavovali, že bude existovať a čo je ešte dôležitejšie, že bude potrebná jeho existencia osobitne v dnešných časoch.

Súčasťou výročných Cien humanistov v roku 2021 bola aj medzinárodná vedecká konferencia Stredoeurópske humanistické fórum 2020. Podrobnejšiu informáciu o priebehu konferencie môžete získať na tomto odkaze TU. K príprave a spolupráci na nej sme oslovili viacerých významných slovenských mysliteľov a intelektuálov. Súčasne sme sa obrátili na naše partnerské humanistické organizácie v Poľsku a v Čechách s ponukou k spolupráci. Podrobný program konferencie získate na tomto odkaze TU.

Z konferencie sme vydali zborník príspevkov. Veľmi si vážime, že prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc., z Prešovskej univerzity a doc. PhDr. Matej Beňo, CSc., venovali svoj vzácny čas recenzovaniu jednotlivých príspevkov i zborníku ako celku. Ich vzácne a precízne pripomienky pomohli editorovi a autorom príspevkov celkovo skvalitniť zborník i jednotlivé príspevky. Samotnému textu zborníka výrazne pomohla jazyková korektúra PhDr. Ľudmily Šimčákovej, CSc.

Zborník tvoria tri tematické okruhy. Dnes okrem úvodných pozdravov predstaviteľov strešných humanistických organizácií uverejňujeme prvé štyri príspevky z jeho prvého okruhu: Humanizmus a jeho hodnoty ako riešenie problémov spoločnosti 21. storočia. Jednotlivé príspevky sa Vám zobrazia kliknutím na meno autora a otvoria sa v novom okne vo formáte PdF. Okrem úvodných dvoch  príspevkov prvé tri strany každého príspevku vždy tvoria: obálka zborníka, tiráž (s licenciou) a tematický okruh. Samotné príspevky začínajú na štvrtej strane. Môžete ich čítať, tlačiť či rozširovať (pri uvedení zdroja príspevku), obmedzili sme len možnosť dodatočnej úpravy príspevkov.

Úvod zborníka okrem Slova editora tvoria pozdravy predstaviteľov medzinárodnej rodiny humanistov. Preto tu nemôžu chýbať slová a myšlienky od našich zahraničných priateľov Giovanniho Gaetaniho a Michaela Bauera.

Giovanni Gaetani bol v čase tvorby zborníka manažérom pre rozvoj na ústredí Medzinárodných humanistov – HI (pôvodne Medzinárodnej humanistickej a etickej únie – IHEU) v Londýne. V súčasnosti sa tento mladý taliansky filozof vrátil do svojej vlasti.

 

Michael Bauer je prezidentom Európskej humanistickej federácie – EHF a člen predstavenstva nemeckej Humanistische Vereinigung (Humanistickej asociácie). Pre nás bolo mimoriadne vzácne, že sa osobne zúčastnil Stredoeurópskeho humanistického fóra i odovzdávania Cien humanistov 2021 v Banskej Bystrici.

Prvá časť zborníkaHumanizmus a jeho hodnoty ako riešenie problémov spoločnosti 21. storočia je humanistickou hodnotovou reflexiou našej súčasnosti.

Tému otvára úvaha poľského racionalistu a spisovateľa, šéfredaktora internetovej televízie Racjonalista.tv Jaceka Tabisza pod názvom JE HUMANIZMUS POTREBNÝ V 21. STOROČÍ?, ktorý nám v ňom dáva zaujímavú odpoveď na otázku prečo je humanizmus potrebný aj dnes.

Profesor Erich Mistrík vo svojom príspevku HUMANIZMUS A ATEIZMUS dôslednou analýzou monoteistických náboženstiev vysvetľuje a zdôvodňuje prečo je skutočný humanizmus možný len spolu s ateizmom.

 

Vo svojom príspevku NOVÁ VÝZVA PRE SEKULÁRNY HUMANIZMUS: AKO ZASTAVIŤ FAŠIZÁCIU A LIBERÁLNY NIHILIZMUS? si politológ Ľuboš Blaha  všíma etický a spoločenský kontext totalitných ideológií pričom dospieva k záveru, že sekulárne a humanistické myslenie poskytuje človeku skutočnú slobodu.

Sociológ Miroslav Tížik v príspevku HUMANIZMUS V ČASE NEOLIBERALIZMU upozorňuje v súvislosti s upadajúcim vplyvom postavenia vedy ako základu modernej civilizácie  na potrebu návratu k intelektuálnym zdrojom moderného myslenia, ktoré dali základy demokracii, opierajúcej sa o ľudské práva a slobody ako zhmotnenie humanistických ambícií.

Prajeme vám príjemné čítanie, priatelia.

 

 

Be the first to comment on "Humanizmus a výzvy 21. storočia – I."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*