Obzretie za Dňami humanistov I.

Dni humanistov 2021 boli pre členov Spoločnosti Prometheus a priaznivcov humanizmu sviatkom, ktorým sme si nahradili výpadok z roku 2020 spôsobený pandémiou koronavírusu. Konali sa počas dvoch dní v Cikerovej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici pod záštitou primátora Jána Noska. Prvý deň sa konala konferencia s názvom Stredoeurópske humanistické fórum 2020 – Humanizmus a výzvy 21. storočia. Na druhý deň sa uskutočilo tradičné oceňovanie humanistov. Táto informácia je ozbretím za prvým dňom.

Konferenciu otvoril predseda spoločnosti PhDr. Roman Hradecký (hore na fotografii vľavo), ktorý odovzdal účastníkom pozdrav od prímátora Jána Noska a ospravedlnil jeho neučasť z dôvodov pracovnej zaneprázdnenosti. Privítal všetkých účastníkov medzi ktorími boli aj vzácni hostia – prezident EHF Michael Bauer a zástupcovia humanistov z Poľska Jacek Tabisz a Kamil Gavel. Následne sa krátko prihovoril k prítomným účastníkom konferencie Michael Bauer.

Na konferencii sa zúčastnilo cca 50 účastníkov vrátane hostí. Nebola možná účasť väčšieho množstva napriek záujmu, ktorý bol po oznámení a zverejnení pozvánky oveľa väčší. Aj tento rok teda pandémia nedala celkom pokoj, ale napriek protipandemickým opatreniam hodnotíme účasť i priebeh veľmi pozitívne. Na fotografiách vyššie je niekoľko záberov do pléna počas prednášok.

Na konferencii odznelo celkom jedenásť vystúpení, skvelých príspevkov, ktoré sú uverejnené i v zborníku s rovnakým názvom ako názov konferencie. Okrem Michaela Bauera, a Romana Hradeckého predniesli svoje príspevky i prof. Erich Mistrík (na fotografii vľavo)  a tiež Marián Baťala, Branislav Fábry, Jacek Tabisz, Kamil Gavel (na hornom obrázku prvý rad zľava doprava). Pod nimi v druhom rade v  sú uvedené v poradí tiež zľava doprava Ľuboš Blaha, Miroslav Tížik, Eduard Chmelár a Juraj Majo.
Bližšie informácie – stručné životopisy a profesionálne aktivity všetkých hostí a prednášajúcich si môžete pozrieť v programe konferencie.

Počas konferencie mali možnosť účastníci diskutovať s prednášajúcimi po skončení každého z dvoch okruhov z ktorých prvý bol v priebehu dopoludnia a druhý po obede. Všetci prítomní mohli využiť priestor na diskusiu v prestávkach a na konci prvého dňa.

V čase obeda prijal hostí a lektorov zástupca primátora Ing. Milan Lichý. Predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký predstavil prítomných humanistov a informoval p. Lichého o našom rokovaní. Pán Lichý ospravedlnil neprítomnéh prímátora, vyjadril potešenie, že nám mesto mohlo poskytnúť priestory na rokovanie, informoval prítomných stručne o živote v meste Banská Bystrica a poprial nám úspečné rokovanie do konca konferencie i na druhý deň počas odovzdávania ocenení humanistom za rok 2021.

Popri oficiálnom programe absolvovali účastníci spoločný obed a po skončení prvého dňa si prezreli expozíciu Stredoslovenského múzea v Matejovom dome. Expozíciou ich previedol predseda Roman Hradecký, ktorý bol v minulosti riaditeľom múzea. Večer ubytovaní účastníci Dní humanistov v penzióne Slniečko strávili príjemné chvíle pri večeri a v spoločnej diskusii.

Be the first to comment on "Obzretie za Dňami humanistov I."

Leave a comment

Your email address will not be published.


*