Suchár Anton – životopis

Anton Suchár sa narodil 21. novembra 1915 v Košiciach. Bol slovenskej národnosti a katolíckeho náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu v Košiciach.

Dňa 30. 9. 1937 sa zapísal na VŠV v Brne do 1. semestra s imatrikulačným číslom 2029, dňa 20. 2. 1939 do 4. semestra. Nezapísal sa do zimného semestra 1939.

Na poslednom zápisnom liste nachádzame záznam červeným atramentom:

„Demisorium (německo-české) vystaveno 29. VIII. 1940. Podepsal J.M. prorektor prof. Dr. Macek.“

V roku 1940 dostáva štipendium na štúdium vo Viedni, ale medzi slovenskými študentmi, ktorí sa vo vojnových rokoch 1939 – 1945 imatrikulovali na VŠV vo Viedni, sa jeho meno nenachádza a stopa sa stráca.

Pozri tab. 7.

Be the first to comment on "Suchár Anton – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*