Prometheus na oslavách SNP

Tohoročné oslavy Slovenského národného povstania boli len pre pozvaných a Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov na oslavy nepozvali. Napriek tomu sme sa osláv SNP zúčastnili. Začiatkom septembra  usporiadal Klub vojenskej histórie Slovensko pod vedením Maroša Čupku a Borisa Šeligu v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rudlovej Partizánsku vatru na Banoši. Aktívne sa do nej zapojili aj členovia Banskobystrického klubu Spoločnosti Prometheus.

 

Súčasťou akcie bol pestrý sprievodný program, v ktorom vystúpil Mužský spevácky súbor Borovô z Medzibrodu. Ukážku požiarnického zásahu predviedli mladí požiarnici z Vlkanovej, prezentovali sa ukážky časti výzbroje súčasnej armády, ako aj uniforiem slovenských vojakov z 2. svetovej vojny a partizánov. Nechýbala ani prezentácia výzbroje a uniforiem vojakov vtedajšej nemeckej armády. A samozrejme, pre asi päťsto účastníkov tejto peknej akcie, nemohol chýbať chutný guláš. Nádherný deň vyvrcholil večer o 19:30 hod. slávnostným zapálením Partizánskej vatry za zvukov Slovenskej hymny.

 

Pozitívna podpora prezentácie hodnôt povstania je prirodzenou súčasťou aktivít členov Spoločnosti Prometheus. Generácia zakladateľov našej spoločnosti bola priamo zapojená do povstania v roku 1944. Prvý nositeľ čestného titulu Veľvyslanec humanizmu z roku 2008 lekár Alexander Rehák bol šéflekárom “gardovej” jednotky povstania – 2. Paradesantnej brigády. Prvý predseda Spoločnosti Prometheus a nositeľ čestného titulu Veľvyslanec humanizmu za rok 2009 profesor Jaroslav Čelko bol priamym účastníkom povstania vo svojom rodnom regióne. Preto nie je prekvapením, že naša spoločnosť bola aj kolektívnym členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Mnohí z našich členov sú súčasne aj členmi tohto zväzu, podieľajú sa na mnohých jeho aktivitách po celom Slovensku a aj náš súčasný predseda Roman Hradecký bol štyri roky tajomníkom Ústrednej rady SZPB.

 

Myšlienky antifašizmu, boja za demokraciu, slobodu a rovnosť sú osobitne aktuálne najmä v dnešnej zložitej dobe. Mnohé myšlienky odkazu povstania by mali byť už byť dávno samozrejmosťou, ale žiaľ, nie je to tak. Pre nás je práve dnes mimoriadne aktuálny odkaz Vianočnej dohody z decembra 1943, najmä jej šiesta zásada pre dobré a správne fungovanie nového štátu po vojne: Zachovaná má byť sloboda náboženských vyznaní, vylúčený má byť však vplyv cirkvi na smer a vedenie štátu.

 

To prirodzené, ľudské, povedomie spolupatričnosti, také charakteristické pre povstalecké časy sa prejavilo aj v odovzdaní darčekového koša dlhoročnému poštovému doručovateľovi Ľubomírovi Kartíkovi ako poďakovanie obyvateľov Rudlovej pri jeho odchode do dôchodku. Iste nie je náhodou, že nepísaným starostom a dlhoročným predsedom organizácie SZPB v Rudlovej je sekretár nášho združenia Jozef Horváth. A aj v tejto funkcii prejavuje svoju vzácnu starostlivosť a precíznosť.

 

Na pozvanie organizátorov na Partizánskej vatre na Banoši členovia Banskobystrického klubu prezentovali Spoločnosť Prometheus. Pri improvitzavanom stole z drevených peliet bol najväčší záujem najmä o vydané „prometheácke“ časopisy a knihy. Členovia klubu informovali záujemcov aj o aktivitách klubu i celého občianskeho združenia a možnostiach zapojenia sa do nich. Záujem ľudí potvrdil, že Spoločnosť Prometheus a Slovenské národné povstanie patria k sebe majúc spoločné hodnotové korene.

 

Pekne prežitý deň ocenil aj riaditeľ kancelárie Spoločnosti Prometheus Stanislav Kizek: Jožko Horváth a všetci účastníci tejto už tradičnej akcie Rudlovčanov z Pod Banoša ukázala, že nielen oni, ale aj „Bystričania“ nezabúdajú na to, komu máme byť vďační za to, že ešte môžeme hovoriť svojou rodnou rečou a prečo v takomto hojnom „až päť generačnom zoskupení“ ešte stále sa schádzame. Rozhodne to bol pekný deň, počas ktorého sme sa tam postretali a v dobrej vôli, kus ľudského slova vzájomne medzi sebou vzájomne povymieňali.

Galéria obrázkov zo stretnutia na Banoši
Autor Jozef Horváth

Be the first to comment on "Prometheus na oslavách SNP"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*