Pozývame na Dni humanistov 2021

Po dvojročnej odmlke spôsobenej Kovidom-19 sa opäť uskutočnia Dni humanistov. Tradične sa budú konať v termíne okolo Svetového dňa humanistov (tento sviatok sa na celom svete oslavuje 21. júna – na deň letného slnovratu) a to v dňoch 18. a 19. júna 2021 v Banskej Bystrici. Celé podujatie sa opäť už tradične uskutoční v krásnych priestoroch Cikkerovej siene historickej radnice na námestí Slovenského národného povstania. Tradícia pokračuje aj do tretice: Záštitu nad Dňami humanistov prevzal aj tento rok primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Tak ako Kovid-19 skomplikoval život ľudí na celom svete ovplyvnil aj náš pôvodný zámer zorganizovať v roku 2020 pri príležitosti 30. výročia založenia Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov Dni humanistov 2020:30. Tridsiatka za rokom bola pripomenutím tridsiateho výročia založenia našej spoločnosti. Pri zložitej situácii s prvou vlnou Kovidu na Slovensku sme ich pôvodne preložili na začiatok novembra 2020, ale druhá vlna choroby nám napokon znemožnila uskutočniť ich aj v preloženom termíne. Sme presvedčení, že tretí pokus vyzerá už reálne a Dni humanistov 2021 sa uskutočnia v tradičnom termíne pri príležitosti Svetového dňa humanistov. Aj keď ide o tretí termín pripravujeme naše Dni… podľa rozhodnutia Ústrednej rady Spoločnosti Prometheus v pôvodnom zámere ako dvojdňové podujatie. Srdečne vás všetkých pozývame na naše spoločné stretnutie. Prvý krát sa Dní humanistov zúčastnia naši humanistickí hostia zo zahraničia Michael Bauer, prezident Európskej humanistickej federácie a delegácia Poľských racionalistov.

Prvý deň sa uskutoční:

10:00 – 15:30 h – Cikkerova sieň historickej radnice

Medzinárodná odborná vedecká konferencia je zameraná na dva tematické okruhy. V prvom, doobedňajšom, A okruhu bude centrom pozornosti Humanizmus a jeho hodnoty ako riešenie problémov spoločnosti 21. storočia.

Druhý, popoludňajší, tematický okruh B je zameraný na Postavenie humanistických (sekulárnych) občanov na Slovensku a v Strednej Európe.

Na konferencii vystúpia so svojimi príspevkami viaceré významné osobnosti zo Slovenska, Poľska, Nemecka a Čiech. Obidva tematické bloky bude ukončené diskusným stolom. Pre účastníkov konferencie bude k dispozícii aj vytlačený zborník prednesených príspevkov, ktorý bude počas konferencie aj slávnostne prezentovaný.

Pozrite si podrobný program konferencie a krátke predstavenia prednášajúcich.

Druhý deň budú tradičné:

10:00 – 13:30 h – Cikkerova sieň historickej radnice

Tento ročník (už 14-ty) výročných Cien humanistov bude v tomto roku výnimočný tým, že budeme udeľovať po prvý krát v histórii až dve ceny za každú kategóriu Humanista roka a Veľvyslanec humanizmu – osobitne za rok 2020 a za rok 2021. O laureátoch ocenení za rok 2021 bude rozhodovať v najbližších dňoch Ústredná rada SP. Priebeh oceňovania laureátov je spojený s krátkym kultúrnym programom.

Srdečne Vás pozývame na Dni humanistov 2021. Pre lepšie zvládnutie prípravy realizácie Dní humanistov a vzhľadom na obmedzenú kapacitu sa prihláste dopredu v termíne do 13.6.2021 na mailovej adrese: office@promethues.sk. V prihláške, prosím, uveďte údaje podľa aktuálnych opatrení a či sa zúčastníte oboch dní.

Dôležité informácie pre záujemcov o účasť

Podmienky realizácie Dní humanistov 2021 sú určené aktuálnou situáciou v okrese Banská Bystrica a podmienkami určenými v Kultúrnom semafóre:

Podujatie sa uskutoční podľa aktuálnych podmienok stanovených pre konanie kultúrnych akcií v interiéri, preto budeme musieť všetci rešpektovať určité obmedzenia. Maximálny počet zúčastnených podľa usmernení hygieny je maximálne 50 % celkovej kapacity miestnosti, čo pri Cikkerovej sieni predstavuje maximálme 80 účastníkov. Náš predpoklad je okolo 40 ľudí pre prvý deň, pre druhý okolo 60.

Spoločnosť Prometheus, ako organizátor podľa aktuálnych predpisov, musí mať neustále presný prehľad o počte zúčastnených aj s e-mailovým a telefonickým kontaktom na nich pre potreby náhleho riešenia zdravotnej situácie s ich evidovaním do 14-tich dní po skončení podujatia.

Prezentácia účastníkov z uvedeného dôvodu bude umiestnená pred vstupom do Cikkerovej siene na 2. poschodí, pred vstupom do Cikkerovej siene. Pre ľahší príchod na miesto rokovania upozorňujeme na možnosť použitia výťahu, ktorý sa nachádza v zadnej časti vstupnej haly radnice za Kultúrno-informačným strediskom.

Sedenie účastníkov musí byť upravené s dostatočnými rozostupmi tak, aby spolu sedeli len ľudia z jednej domácnosti. Vo vnútri je predpísaný respirátor (rúško), účinkujúci (prednášajúci) môžu vystupovať bez rúška. 

Občerstvenie v interiéri  je možné len, ak bude okres Banská Bystrica aspoň v oranžovej fáze – čo predpokladáme, že s veľkou pravdepodobnosťou bude realitou, preto ho predbežne zabezpečujeme.

Be the first to comment on "Pozývame na Dni humanistov 2021"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*