Pozitívny posun v prípade Mubaraka Balu

Predvčerom (27.6.) uplynuli už dva mesiace ako je zadržiavaný prezident Nigérijského humanistického združenia Mubarak Bala. Okrem jediného krátkeho telefonického rozhovoru, ktorý sa uskutočnil 28. apríla, nemal Mubarak Bala možnosť kontaktu s vonkajším svetom. Miesto jeho pobytu, rovnako ako jeho súčasná situácia, zostávajú nejasné. O dôvodoch jeho zatknutia a vývoja celej situácie sme informovali v predchádzajúcich článkoch Sloboda pre Mubaraka Balu, Týždeň protestov: Sloboda pre Mubaraka Balu. Spoločnosť Prometheus sa obrátila na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky s prosbou o konkrétnu diplomatickú pomoc pre Mubaraka Balu. O odpovedi ministerstva sme informovali v článku Zmiznutie Mubaraka Balu.

Napriek tomu, že v posledných týždňoch sa údajne uskutočnili a/alebo bolo naplánovaných niekoľko jeho vypočútí, Bala sa osobne nedostavil osobne pred súd. Súčasne mu nebol dovolený ani umožnený prístup k jeho právnemu zástupcovi, čo vyvoláva obavy nielen z porušovania jeho základných ľudských práv, ale aj z dôvodu obáv o jeho fyzickú a duševnú situáciu.

Nigérijské úrady opakovane odmietli pokusy a žiadosti jeho právneho tímu o stretnutie s Balom. Súd bol tiež informovaný o tom, že Mubarak Bala bol prevezený späť do štátu Kaduna.

17. júna 2020 sa na najvyššom súde Abuja prerokovávala petícia o základných právach Balu podaná jeho právnym zástupcom. Cieľom podania bolo zabezpečiť prepustenie Balu z dôvodu porušovania práva na osobnú slobodu, slobodu pohybu, práva na spravodlivý proces, na slobodu myslenia a prejavu tak, ako sú zakotvené v nigérijskej ústave a medzinárodnom práve v oblasti ľudských práv.

Vo štvrtok, 25. júna sme dostali informáciu, že súd v Nigérii poskytol právnemu tímu Mubaraka Balu prístup ku klientovi a možnosť stretnutia a konzultácií s ním. „Nedávne rozhodnutie súdu, ktorým sa takmer po dvoch mesiacoch po jeho zatknutí umožnilo Mubarakovi Balovi stretnutie s jeho právnikmi, je pozitívnym a vítaným krokom. Dúfame, že polícia dodrží súdny príkaz a bude rešpektovať Balovo ústavné právo na právne zastúpenie“, komentoval vývoj situácie Leo Igwe, predseda Asociácie humanistov v Nigérii a zakladateľ AfAW (Advokácie pre údajné čarodejnice – Použitie rozumu na záchrana životov – tento projekt je podporovaný a financovaný Humanists International).

Nedávne rozhodnutie súdu, ktorým sa takmer po dvoch mesiacoch po jeho zatknutí umožnilo Mubarakovi Balovi stretnutie s jeho právnikmi, je pozitívnym a vítaným krokom.

Medzinárodní humanisti (Humanisti International) sa obávajú, že zatknutie Mubaraku Balu je dôsledkom jedine toho, že uplatnil svoje práva na slobodu viery a presvedčenia, slobodu prejavu. Uvádzané práva sú chránené nigérijskou ústavou i podľa medzinárodnými zmluvami, ktorých je Nigéria signatárom.

Podporte finančne právny tím Mubarak Balu v Nigérii prostredníctvom stránky Medzinárodných humanistov na https://www.gofundme.com/f/free-mubarak-bala.

Ďakujeme vám za vašu podporu tejto dôležitej kampane.

Be the first to comment on "Pozitívny posun v prípade Mubaraka Balu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*