Zmiznutie Mubaraka Balu – #FreeMubarakBala

Dňa 28. apríla 2020 bol Mubarak Bala, prezident Humanistickej asociácie Nigérie, zatknutý vo svojom dome v Kadune v severnej Nigérii. Odvtedy ho nikto nevidel, ani nepočul. Štyri týždne po jeho zatknutí a napriek narastajúcemu medzinárodnému tlaku nemá Mubarak Bala stále prístup k svojim zákonným zástupcom.

V reakcii na naše výzvy k uskutočneniu aktívnych krokov, sa poslanci a humanisti z celého sveta obrátili na diplomatických zástupcov vo svojich krajinách s požiadavkou na vykonanie aktivít v prospech oslobodenia Mubaraka Balu. Aj v dôsledku týchto snáh Komisia USA pre medzinárodnú náboženskú slobodu (USCIRF) verejne odsudzuje jeho zatknutie. Viacero zásahov vyšších diplomatov a odborníkov v oblasti slobody náboženstva a presvedčenia sa uskutočnilo neoficiálnou, skromnou cestou.

Predsedníctvo Spoločnosti Prometheus sa obrátilo listom na Ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka so žiadosťou o diplomatickú intervenciu v prospech Mubaraka Balu. V utorok, 26 mája 2020, nám prišla odpoveď z ministerstva, ktorú podpísal riaditeľ odboru JUDr. Pavol Ivan. Ministerstvo „preverilo postup európskych inštitúcií v Bruseli a ku dnešnému dňu (20.05.2020) nebola otázka intervencie v danom prípade predložená žiadnym členským štátom EÚ. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí bude záležitosť naďalej pozorne sledovať po línii zastupiteľského úradu SR v Abuji, ktorý je v pravidelnom kontakte i s delegáciou Európskej únie v Nigérii.

Záverom listu nám ministerstvo zdôraznilo, že v oblasti agendy ľudských práv vo svete Slovenská republika postupuje v koordinácii s ostatnými členmi Európskej únie, pričom podporuje prípadné spoločné demarše i v prípade podpory obetí prenasledovania z dôvodu viery“ V tomto zmysle Vás chceme ubezpečiť, že MZVEZ SR bude operatívne a zodpovedne postupovať v prípade kauzy Mubaraka Balu, v rámci príslušných fór EÚ a OSN.“

Vieme, že Mubarak Bala bol pôvodne zadržiavaný na policajnej stanici Gbabasawa v štáte Kaduna a neskôr prevezený do väzby štátneho policajného veliteľstva v štáte Kano. Pokusy právneho tímu o zistenie skutočného miesta jeho pobytu a kontakt s ním však doteraz boli neúspešné. Dlhodobé zadržiavanie bez obvinenia porušuje práva Mubaraka Balu na slobodu, spravodlivý proces, slobodu myslenia i prejavu a slobodu pohybu napriek tomu, že sú tieto práva zakotvené aj v Nigérijskej ústave.

Sme hlboko znepokojení jeho súčasnou situáciou aj vzhľadom na skutočnosť, že sa Bala v roku 2014 stal objektom hrozieb smrti a vyhrážania pre vzdanie sa islamu. Tieto obavy znásobujú informácie o tom, že 10. mája 2020 bola na Facebooku vytvorená osobitná Antiateistická platforma.

Humanists International a jej členské organizácie (aj Spoločnosť Prometheus) naďalej požadujú, aby nigérijské orgány objasnili právne postavenie a súčasné miesto pobytu Mubaraka Balu, aby mu bol umožnený prístup ku svojim zákonným zástupcom a zaistená jeho bezpečnosť. Nakoniec vyzývame na jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie.

Ďalšie informácie o tom, ako môžete podporiť našu kampaň na oslobodenie Mubaraka Balu
nájdete v našom predchádzajúcom článku

Týždeň protestov: Sloboda pre Mubaraka Balu.

Be the first to comment on "Zmiznutie Mubaraka Balu – #FreeMubarakBala"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*