Nigérijský humanista Mubarak Bala je už 169 dní vo väzbe

K zadržaniu Mubaraka Balu došlo na základe podania miestnej právnickej firmy S. S. Umar & Co., ktorá ju podala policajnému komisárovi mesta Kano dňa 27. apríla 2020. Mubarak Bala bol zatknutý vo svojom dome v Kadune policajnými dôstojníkmi na základe príkazu vedenia štátnej polície v Kano, zrejme 28. apríla 2020.

Vo svojom podaní právnická firma tvrdila, že Mubarak Bala vo svojich príspevkoch na Facebooku urazil proroka Muhammada v rozpore s článkom 26, ods. 1, písm. c) zákona o počítačovej kriminalite. Tento článok trestá urážku osôb z dôvodu ich príslušnosti ku skupine, ktorá sa okrem iného vyznačuje príslušenstvom k určitému náboženstvom. Za tento trestný čin môže byť odsúdený na odňatie slobody až na päť rokov. Predkladatelia sťažnosti súčasne tvrdia, že statusy Mubaraka Balu na Facebooku urážajú moslimskú komunitu a vedú k narušovaniu verejného poriadku, čo je zároveň porušením článku 210 Trestného poriadku štátu Kano.

Do dnešného dňa, ani po 169 dňoch väzby, nebol Mubarak Bala zo strany nigérijských orgánov formálne obvinený. Stále je zadržiavaný bez udania akéhokoľvek právneho dôvodu. Len pred niekoľkými dňami mu bol, po 162 dňoch väzby, umožnený kontakt s jeho právnymi zástupcami. Podľa slov Jamesa Ibora, vedúceho jeho právneho tímu obhajcov: Mubarak Bala vyjadruje obavy o svoj život, nakoľko sa mu spoluväzni opakovane vyhrážajú zabitím, ak sa nezmení svoj postoj a nezmieri sa s bohom. Rovnako má veľký strach o život svojej ženy a dieťaťa.”

Možnosť po dlhej dobe stretnúť sa so svojimi právnikmi i fakt, že prvé pojednávanie vo veci Mubaraku Balu by malo byť konečne v pondelok, 19. októbra, sú výsledkom dlhodobej a aktívnej medzinárodnej advokácie špeciálneho tímu Medzinárodných humanistov. Spoločnosť Prometheus sa začiatkom mája obrátila v jeho záležitosti s naliehavou prosbou o diplomatickú intervenciu priamo na ministra Zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pána Ivana Korčoka. S vďakou sme prijali pozitívnu odpoveď pána ministra a jeho prísľub pozorného sledovania prípadu Mubaraka Baku a v prípade nutnosti aj aktívnej pomoci. Vzhľadom na dlhodobo zlú a neriešenú osobnú situáciu Mubaraka Balu sme opätovne pána ministra Korčoka požiadali v pondelok listom i e-mailom  o pomoc a odpovede na nasledovné otázky:

  • Aké má poznatky o kauze a momentálnej situácii Mubaraka Balu zastupiteľský úrad SR v Abuji ?
  • Aké konkrétne kroky urobilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v tejto kauze na ochranu ľudských práv Mubaraku Balu priamo, prípadne sprostredkovane v rámci príslušných fór EÚ a OSN ?
  • Iniciovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky konkrétne kroky samostatne, resp. spoločne v rámci príslušných fór EÚ a OSN k premiestneniu pána Mubaraka Balu na neutrálne územie s cieľom zabezpečiť podmienky pre jeho spravodlivý súdny proces v prípade, že sa vôbec súdny proces proti nemu uskutoční ?
  • Aké konkrétne kroky, resp. akú pomoc by mala ešte vykonať Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov v snahe pomôcť Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k uskutočneniu konkrétnej pomoci pánovi Mubarakovi Balovi pre zabezpečenie bezpečnosti jeho samotného i bezpečnosti jeho rodiny, ako aj k možnosti zabezpečiť podmienky pre spravodlivý súdny proces ?

Väzba Mubaraka Balu trvajúca už skoro pol roka bez akéhokoľvek formálneho obvinenia, väznenie v izolácii bez možnosti kontaktovať sa so svojimi právnikmi či rodinou, bez možnosti mať spravodlivý proces, ba dokonca mať vôbec nejaký proces, je jednoznačným porušením základných ľudských práv Mubaraku Balu.  Sme presvedčení, že doterajší postup voči nemu je dôsledkom jednoznčného porušovania jeho práva na slobodu prejavu a slobodu svedomia a náboženskej viery. Žiadame, aby bol jeho prípad zastavený, alebo aby bol buď obvinený z trestného činu alebo prepustený. V prípade obvinenia by mal byť Mubarak Bala presunutý na neutrálne územie, aby sa zabezpečilo jeho právo na spravodlivý proces. Pomôže slovenská a európska diplomacia nespravodlivo väznenému humanistovi pri uplatňovaní jeho základných ľudských práv ?

Podporte finančne právny tím Mubarak Balu v Nigérii prostredníctvom stránky Medzinárodných humanistov na https://www.gofundme.com/f/free-mubarak-bala.

Be the first to comment on "Nigérijský humanista Mubarak Bala je už 169 dní vo väzbe"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*