Sloboda pre Mubaraka Balu

Sloboda pre Mubaraka Balu 
FreeMubarakBala

Medzinárodní humanisti — strešná organizácia združujúca jednotlivé organizácie humanistického hnutia celého sveta — vyzýva svojich členov k aktivitám na záchranu a oslobodenie Mubaraka Balu, prezidenta Humanistickej asociácie Nigérie. Mubaraka Balu zatkli detektívi zo štátneho policajného velenia v Kane (štát na severe Nigérijskej federácie). Bala bol spočiatku zadržiavaný na policajnej stanici v Gbabasawe, v štáte Kaduna, kde býva. Dňa 30. apríla 2020 bol však prevedený pod jurisdikciu štátnej polície v Kano. Do dnešného dňa, nie je známe miesto jeho pobytu, ani jeho situácia.

Mubarak Bala sa narodil v štáte Kano v roku 1984. Vzdelaním chemický inžinier je v Nigérii, i vo svete, dobre známy a rešpektovaný člen humanistického hnutia, dnes zastáva funkciu prezidenta Humanistickej asociácie Nigérie. Keď sa v roku 2014 verejne zriekol islamu bol proti svojej vôli v júni toho istého roka zadržiavaný na psychiatrickom zariadení v štáte Kano. Súčasne sa stal objektom mnohých vyhrážok smrti. Medzi nimi vyniká svojimi vyhrážkami seržant z velenia štátnej polície Bauchi využívajúci pseudonym Datti Assalafiy. Podľa Sahara Reporter tento seržant je „známy tým, že používa falošný názov — Datti Assalafiy — na Facebooku rozširuje nenávisť a náboženské fanatizmus — kde ho podporuje vyše 160 000 nasledovníkov, ktorí popravujú kresťanov, humanistov a ďalších ľudí, ktorí sa nezdieľajú ich extréme názory.

K zadržaniu M. Balu došlo na základe podania miestnej právnickej firmy S. S. Umar & Co., ktorá ju podala policajnému komisárovi mesta Kano dňa 27. apríla 2020. Vo svojom podaní tvrdila, že Mubarak Bala vo svojich príspevkoch na Facebooku urazil proroka Muhammada v rozpore s článkom 26, ods. 1, písm. c) zákona o počítačovej kriminalite. Tento článok trestá urážku osôb z dôvodu ich príslušnosti ku skupine, ktorá sa okrem iného vyznačuje príslušenstvom k určitému náboženstvom. Za tento trestný čin je možné odňatie slobody až na päť rokov. Predkladatelia podania súčasne tvrdia, že statusy pána Bala na Facebooku urážajú moslimskú komunitu a vedú k narušeniu verejného poriadku, čo je súčasne porušením článku 210 Trestného poriadku štátu Kano.

Zákony proti rúhaniu sú z hľadiska ľudských práv nielen nezákonné, ale často sú aj také používané vládami na umlčanie nesúhlasných názorov na politiku, na potláčanie individuálnych slobôd alebo na provokovanie nenávisti voči menšinám. Kriminalizácia rúhania nie je podľa medzinárodných ľudských práv ospravedlniteľná. Zákony o rúhaní sú vo svojej podstate subjektívne zákony, ktoré často bránia kritike chránených náboženstiev a náboženských osobností. Ako také porušujú človeka právo na slobodu prejavu a ľudské právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania alebo viera. Tieto práva sú chránené všetkými významnými medzinárodnými nástrojmi v oblasti ľudských práv (vrátane článkov 18 a 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv (UDHR) a Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach ICCPR). Všeobecný komentár k článku 34 ICCPR výslovne hovorí „zákazy prejavu nedostatočného rešpektu k náboženstvu alebo inému systému viery, vrátane zákonov o rúhaní, sú nezlučiteľné s ľudskými právami” (ICCPR / C / GC / 34: 48).

Aj preto Medzinárodní humanisti okamžite rozbehli sériu aktivít pre záchranu Mubaraka Balu. Za posledných 48 hodín:

  • Pomohli zaistiť právneho zástupcu pre Mubaraka Balu a poslali 7.500 dolárov priamo právnemu tímu do Nigérie na priebežné výdavky,
  • O prípade Mubaraka Balu informovali Organizáciu Spojených národov, Európsku úniu a úradníkov Ministerstva zahraničných vecí USA v koordinácii s našimi členmi a priaznivcami.

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov sa dnes na základe iniciatívy Medzinárodných humanistov obrátila listom a e-mailom na ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Igora Korčoka so žiadosťou o uskutočnenie urýchlených konkrétnych krokov k záchrane Mubaraka Balu. List sme doplnili sedem stránkovým prehľadom celého prípadu, ktorý spracovali Medzinárodní humanisti.

Vyzývame našich členov, aby podporili aktivity Medzinárodných humanistov finančným darom na linke: https://www.gofundme.com/f/free-mubarak-bala.

Be the first to comment on "Sloboda pre Mubaraka Balu"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*