Baradlai Oliver – životopis

Oliver Baradlai sa narodil 23. júla 1922 v Spišskej Novej Vsi. Jeho matka Helena bola vdova. Bol nemeckej národnosti a evanjelik a. v.

Maturoval na Reálnom gymnáziu v Spišskej novej Vsi v roku 1941.

Do 1. semestra VŠV vo Viedni sa zapísal 15. 11. 1941, pričom rubriku o štipendiu nevyplnil; pri zápise do 2. a 3. semestra ju škrtol, čo by znamenalo, že štipendium nemal. Dostal imatrikulačné číslo 5576.

6. 7. 1946 promoval vo Viedni po obhájení dizertačnej práce Über die Verteilung des Blutzuckers zwischen Blutkörperchen und Plasma beim Schaf (O rozdelení krvného cukri medzi krvnými platničkami a plazmou u oviec).

Zdá sa, že jedného dňa zmenil národnosť a vrátil sa na Slovensko. Nevieme, kde pôsobil. Venglarčík udáva, že okolo roku 1970 preplával Dunaj späť smerom do Rakúska…

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Baradlai Oliver – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*