Gála Jozef – životopis

Jozef Gála sa narodil 20. marca 1920 v Cabaji, okres Nitra. Jeho otec Ondrej bol roľník. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho náboženstva. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Nitre v roku 1940.

Na VŠV vo Viedni sa imatrikuloval 20. 9. 1940 a dostal imatrikulačné číslo 5446. Udal, že dostáva ročné štipendium 6 000 Ks. Doktorskú dizertačnú prácu obhájil 8. 9. 1944.

Pôsobil vo Veľkej Bytči.

Zomrel v Žiline dňa 29. 6. 1985.

Pozri tab. 10 a tab. 18.

Be the first to comment on "Gála Jozef – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*