Skauti a vodcovia uvažujú o zavedení ateistického sľubu

Peter Walker

Britské združenia skautov konzultujú so svojimi členmi zavedenie nenáboženského sľubu, čo by zodpovedalo zdôrazneniu rozličnosti.

Od roku 1908, keď lord Robert Baden-Powell zostavil pravidlá pre svoje rodiace sa hnutie, Skauting pre chlapcov, noví skauti a vodcovia používali tradičný trojprstový pozdrav a sľubovali nielen to, že budú pomáhať druhým, ale aj že budú vždy oddaní nejakému božstvu alebo vyššej moci. Teraz, po prvý raz, budú pri takej príležitosti vítaní aj ateisti.

Britská Skautská asociácia sa uchádza medzi svojimi členmi o podporu pre alternatívny skautský sľub, z ktorého sa vynechá dovolávanie sa božstva. Asociácia vodcov, založená o dva roky neskoršie, vyhlasuje na január diskusiu o veľmi podobnom sľube, počas ktorej vyhľadá názory na celkové znenie sľubu

Súčasná (slovenská, pozn. prekladateľa) verzia sľubu znie:

„Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím ako najlepšie viem slúžiť Bohu a vlasti, pomáhať blížnym v každom čase a zachovávať skautský zákon.“

Odvolanie sa na Boha sa považuje za použiteľné pre všetky náboženstvá, hoci sa v priebehu 40 rokov vyskytli viaceré možnosti, napríklad odvolanie sa na Alaha pre moslimov alebo „moju darmu“ pre budhistov,

Neexistoval však nenáboženský ekvivalent pre skautov ani vodcov, čo znamenalo, že mladí skauti museli skladať sľub v jeho doterajšom znení alebo sa vzdať skautského uzla, symbolizujúceho členstvo v organizácii (pozri: Woggle).

Sekulárne skupiny skautov sa dožadovali zmeny, spomínajúc prípad 11-ročného Georgea Pratta, ktorý bol skautom temer rok, ale nevstúpil do organizácie, keď ho na to vyzvali, pretože sa necítil schopným zložiť sľub Bohu.

Skautská asociácia začala v roku 1976 prijímať aj dievčatá; teraz naznačuje, že je za zmenu.

Wayne Bulpitt, prezident britského skautingu, povedal, že náboženstvo ostane „kľúčovým prvkom“ skautingu aj keď bude schválený nový variant sľubu. Dodal: „Počas 105-ročnej histórie nášho hnutia sme sa stále vyvíjali tak, že sme ostali relevantným členom spoločnosti v celom Zjednotenom kráľovstve.“

Julie Bentleyová, predsedníčka Asociácie vodcov, povedala, že diskusie začnú 3. januára. „Túto akciu sme plánovali už dlhší čas.“

Sekulárni aktivisti túto novinku privítali. Terry Sanderson, prezident Národnej sekulárnej spoločnosti povedal, že táto zmena „súhlasí so skutočnosťou 21. storočia v Británii, kde viac ako dve tretiny mládeže uvádzajú, že nemajú náboženskú vieru.“

Či ateisti alebo veriaci, noví skauti a vodcovia musia sľúbiť, že budú zachovávať príslušné zákony, vrátane staršieho, že „budú dobre využívať čas“, „budú rešpektovať majetok a vlastníctvo“ a „budú odvážni pri každej ťažkosti“.

Prameň: Peter Walker, Scouts and guides consider adopting atheist oaths, The Guardian, 4. 12. 2012.

Poznámka prekladateľa: Britský, resp. Slovenský skauting (SLSK) si neslobodno mýliť s Federáciou skautov Európy (FSE), ktorej predsedníctvo sa zišlo 6. – 7. októbra 2012 v areáli Spoločnosti Ježišovej v kaštieli v Ivanke pri Dunaji, kde sa konali „liturgické slávenia, ktoré vyvrcholili archijerejskou božskou liturgiou v byzantsko-slovanskom obrade v cirkevnoslovanskom jazyku. Hlavným celebrantom bol Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha.“ (Pozri: www.tkkbs.sk) .

Výraz vodca neslobodno chápať ako prejav sympatie s vodcom führerom a vodcom Tisom. Skautskú družinu vedie radca, oddiel oddielový vodca, zbor zborový vodca a oblasť tuším náčelník. Prš.

30 Comments on "Skauti a vodcovia uvažujú o zavedení ateistického sľubu"

 1. Pán Škoda…ako ste vnímali zákaz skautingu u nás, po vojne?

 2. Samozrejme som nesúhlasil, ale bolo vtedy veľa vážnejších vecí, s ktorými som nesúhlasil, no nedalo sa nič robiť – tak ako teraz. Ale k veci: Súhlasíte so zmenou sľubu u pravých skautov? Ja katolíckej verzii skautingu priznávam právo na ich sľub, ale neprajem im veľa zvedených členov. Sú mladí, po niekoľkých liturgických sláveniach sa mnohým oči otvoria.

 3. Mňa skauting obišiel. Neprislúcha mi teda vyadrovať sa.
  Ak je skauting kresťanský, nerozumiem, prečo tam chodia deti ateistov… Mali by všetci vedieť hneď na začiatku, čo ich čaká.
  Povedzme, že preto tam chodia, že aj ich kamaráti tam chodia, podobne, ako ja som chodil na náboženstvo a aj na ateistickú výchovu. Ale nechcel som byť ateista – chcel som mať rozhľad.

 4. Kde sa dá chodiť aj na ateistickú výchovu?

 5. jozef čierny | 15. januára 2013 at 11:04 |

  veru tak, Kde sa dá chodiť aj na ateistickú výchovu?
  Trpko som sa zasmial nad touto otázkou. Presne vystihuje stav v slovenskej spoločnosti. Ateizmus, humanizmus a iné bezbožníctva nemajú právo na existenciu.

 6. Čierny, je potrebné vyčkať na Cibrinkovu odpoveď. Uvidíme, že kde…

 7. Skusim špekulovať a poviem, že Cibrinka pod pojmom ateistická výchova myslel etickú výchovu 🙂 To by bolo vážne vtipné, lebo mňa na škole aj etickú, aj náboženskú výchovu učili kňazi a mníšky.

 8. No vaše úsmevy nie sú vôbec smiešne ale trápne. Na ateistickú výchovu som chodil na základnej škole, vtedy ešte to boli ZDŠ-ky. A učitelia neboli páni, ale súdruhovia. A napriek telesným trestom (na našej škole sa používala oceľová tyč, či skôr hrubší prút v bužírke), sme učiteľov mali radi.
  A na ateistickú výchovu – tak sa naozaj volala – som sa úprimne tešil. Ale lektor nevyužil potenciál. Nakoniec to bolo o ničom.
  Ako dnešné odkazy na učebnice etiky na internete.

 9. Chcel by som vidieť také vysvedčenie, kde sa spomína predmet ateistická výchova.

 10. Náboženstvo a ani ateistická výchova neboli hodnotenými predmetami. Vašej túžbe teda nevyhoviem.

 11. Na zadnej strane vysvedčenia sa uvádza, aké krúžky žiak navštevoval. Tam sa uvádza aj keď chodil na náboženskú výchovu. Ešte nikto doteraz nehovoril o tom, že niekto chodil aj na ateistickú výchovu. Iba ak na nejakej špeciálnej škole sa venovali jednému žiakovi osobitne.

 12. Lemmy…a vysvedčenia z akých rokov máte na mysli?

 13. OK, vyhýbavú odpoveď do autu chápem tak, že Cibrinka klamal v pôvodnej vete, ktorú napísal ešte 14. 1. 2013:

  …ako ja som chodil na náboženstvo a aj na ateistickú výchovu.

 14. Lemmy.. staviate ma pred modrý múr a presviedčate ma o tom, že je zelený.
  Tvrdenie, že klamem, je odvážne a – hlúpe.
  Lebo moja osobná skúsenosť je iná.
  Náročky som si prešiel vysvedčenia zo ZDŠ a máte pravdu, že je tam aj kolonka Navštevoval krúžky. No na našej škole sa nevypĺňala. Ani v prvom polroku a ani v tom druhom. Nie je tam ani záznam o dochádzke na náboženstvo.
  Ateistická výchova možno bola ponímaná ako krúžok. Bola pre viacero ročníkov naraz.
  Na rozdiel od Vás ale nepoužijem osočenie, že ste klamár. Načo? Prečo? Máte skúsenosť, na základe ktorej túto skúsenosť premietate na iných. Čím sa dopúšťate omylu.
  Ak som sa pýtal na letopočet, kedy sa na tlačivách podľa Vašej skúsenosti uvádzala dochádzka na náboženstvo, nerobil som to pre vyhnutie sa odpovede. Možno ste navštevovali školu za Márie Terézie a vtedy sa to tam možno dopisovalo.

 15. Hlúpe výhovorky. Keby sa niekde naozaj vyučoval predmet ateistická výchova, tak už dávno by som vedel poskytnúť seriózny dôkaz o tom. Nakoľko ide o blud, Cibrinkovu fantáziu, teda klamstvo, nech si vyberie, čo sa mu zapáči z toho, tak si teraz vymýšľa rôzne výhovorky.
  Ako som vyššie už povedal: Možno naozaj v nejakej osobitne škole bol pre jedného žiaka vytvorený takýto špeciálny predmet. Ale ide o výnimku, ktorú, žiaľ, Cibrinka nemá ako potvrdiť, a očakáva len typickú kresťanskú slepú vieru. Veriť sa však dá len tomu, čo má nejaký seriózny základ. Ten si tu, žiaľ, nikto doteraz neprečítal. A tak ani Jozef Čierny, ani Juraj, ako aj ja, dosiaľ nevieme, kde a kedy pre koho bol vytvorený na akej osobitnej škole špeciálny predmet ateistická výchova.

 16. 🙂 Nemám potrebu Vám niečo dokazovať. Pre mňa je skôr zaujímavé, ako vyvádzate, ak Vám ponúkam osobnú skúsenosť so socialistickým školstvom. Neverte. Mne je to jedno. Zo socializmu nebola etická výchova. Bola občianska. A netuším, kto je pán Čierny alebo nejaký Juraj (Jánošík?)…

 17. Lemmy, obávam sa, že pánovi Cibrinkovi krivdíte. V tejto BP o jednej málotriednej škole (http://is.muni.cz/th/67817/ff_b/Bakalarska_diplomova_prace.txt)som naozaj našla zmienku o ateistickej výchove – v podkapitole 3.1.1. v predposlednom odseku. I keď neviem, či sa nevyučovala aj v rámci tej akože náboženskej výchovy, keďže osnovy boli vymedzené pod vplyvom komunistickej ideológie.
  „V kronice se můžeme dočíst také o ateistické výchově, se kterou byli seznámeni rodiče v rámci schůzek SRPŠ.”
  A tiež tu na str. 13: http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr1-2002.pdf
  Starší, aj niektorí stredoškolskí profesori, sa radšej ”vzdávali idealistického svetonázoru” – prejavili ochotu spolupracovať s PO a ČSM (pionierska organizácia a československý zväz mládeže) pri ateistickej výchove – náhrada za už nepovinnú náboženskú výchovu.
  Tiež som o tom nepočula, ale nevylučujem to. Ja som príliš mladá na osobnú skúsenosť. 😀

 18. Cibrinka: A netuším, kto je pán Čierny alebo nejaký Juraj (Jánošík?)…

  Odpoveď: Tunajší diskutujúci.

  A slová “Bola občianska” chápem ako priznanie klamára. O mňa nejde, to ako Cibrinka klame, si uvedomí ktokoľvek, čo si prečíta túto diskusiu.

 19. Lemmy…to čo predvádzate je demagógia a iba preukazujete, aké sú argumentačné postupy používajú sekulárni humanisti.
  Netuším, ako ste urobili most medzi občianskou náukou a priznaním ku klamstvu.
  O vás nejde, ste totiž len bezvýznamný táraj a zaiste si názor urobí každý, kto na túto diskusiu príde. A zaiste sem chodia aj ľudia, ktorí odmietajú zásadu stokrát opakovanej vašej lži.
  Takže len zhrniem – ateistická výchova na niekdajších školách bola, čo dosvedčujem vlastným svedectvom na základe osobnej skúsenosti a osobnej účasti na nej. Išlo o nehodnotený predmet a bol spoločný pre viaceré decká viacerých tried. Za mojej mladosti sa tej ateistickej frašky zúčastnilo do 50 detí.
  Pán Lemmy je ale ochotný poprieť aj VUML a aj neslýchaný počet ateistickej tlače venovanej problematike pedagogika a marxizmus.
  Nečudujem sa, že komunizmus a nacizmus sú dávané na jednu morálnu úroveň. Aj vďaka goebelsovskej demagógii, ktorú tu ukazujete.

 20. Naopak, ja som nespravil žiadnu chybu. „Most“ vytvára Cibrinka tým, že klame. Najprv povedal, že chodil na ateistickú výchovu, a potom bez ospravedlnenia, bez opravy už hovorí o občianskej výchove. Vykľulo sa Cibrinkovo šidlo von z vreca. Ostatok, čo tu vypisuje Cibrinka, sú len jeho bludnou fantáziou.

 21. Nie, hovoril som jasne o ateistickej výchove mimo rozsahu vyučovacích predmetov.
  Občianska náuka bola hodnoteným (klasifikovaným) predmetom a tiež sa, na rozdiel od náboženstva a ateistickej výchovy, uvádzala na vysvedčení.
  Nemusíte sa ospravedlnovať. Taký nadľudský výkon od ľudského červa neočakávam. 🙂

 22. jozef čierny | 8. februára 2013 at 15:55 |

  Pán Cibrinka,
  popísali ste mnoho prázdnych slov.
  Pripomínam, že práve vy ste 14. januára napísali: “Ak je skauting kresťanský, nerozumiem, prečo tam chodia deti ateistov… Mali by všetci vedieť hneď na začiatku, čo ich čaká.
  Povedzme, že preto tam chodia, že aj ich kamaráti tam chodia, podobne, ako ja som chodil na náboženstvo a aj na ateistickú výchovu.”

  Z toho nám vyplynulo, že ste mali možnosť neviem kedy a neviem kde, ale mali možnosť chodiť, opakujem vaše slová: na náboženstvo a aj na ateistickú výchovu. Ak to bolo možné voľakedy v nedemokratickom anticirkevnom systéme sú logické naše otázky sledujúce súčasné možnosti.
  Preto sa Lemmy opýtal “Kde sa dá chodiť aj na ateistickú výchovu?” A ja : “Veru tak, kde sa dá chodiť aj na ateistickú výchovu? Trpko som sa zasmial nad touto otázkou. Presne vystihuje stav v slovenskej spoločnosti. Ateizmus, humanizmus a iné bezbožníctva nemajú právo na existenciu.”

  Otázku sme položili 15. januára tohto roku a preto určite sme neboli zvedaví na možnosti ateistickej výchovy pred desiatkami rokov.

  Pýtam sa skoro po štyroch týždňoch opakovane to isté: kde sa dá na Slovensku v roku 2013 (prípadne v ostatných piatich rokoch) chodiť na ateistickú výchovu v našom školskom systéme?

 23. Pán Čierny, ste snáď nesvojprávny? Choďte si kam chcete.
  Stačilo, keby do tej vety dal Lemmy slovíčko “dnes” a bolo by nad slnko jasné, že mieri svoju kritiku na neschopnosť ateistov dnešnej doby.
  Použil som porovnanie skautingu a ateistickej výchovy s dôrazom na očakávania.
  Ak nevidíte zmysel celej diskusie, potom sú pre vás tie slová naozaj prázdne. Nie preto, že by boli prázdne, ale preto, že ich prázdnymi pre Vás robí Váš – bez urážky – intelekt.

  Zaujímajú ma učebné texty ateistickej výchovy – sem s nimi. Som na ne zvedavý. Nech viem, čo chcete , aby sa decká učili podľa Vašich predstáv.
  Pretože ako mi je známe, ateizmus nemá nič, čo by sa dalo vyučovať. Ateizmus je totiž – vypožičiam si Vaše zmysluplné slovo – prázdny.

  To, čo sme sa učili pred rokmi na ateistickej výchove, bola protináboženská výchova, teda nie ateistická, byť bola tak nazvaná, a prednášky boli vedené v duchu marxizmu. Marx pre Vás by nemalo byť prázdne slovo.

  Tak, šup sem linky. Pls!

 24. jozef čierny | 8. februára 2013 at 18:49 |

  Ešte jednu bezinteletuálnu poznámku si dovolím, nie do diskusie s pánom Cibrinkom – to skutočne nie je zmysluplné, ale tak všeobecne a nečakám žiadnu reakciu.

  P. Cibrinka píše: „Ak nevidíte zmysel celej diskusie, potom sú pre vás tie slová naozaj prázdne. Nie preto, že by boli prázdne, ale preto, že ich prázdnymi pre Vás robí Váš – bez urážky – intelekt“.
  Nuž k vašim slovám nieto čo dodať, len potvrdzujú všeobecne známu skutočnosť, teisti a predovšetkým monoteisti nemajú ani za mak tolerancie. Vaše zúfalé ale prázdne “argumenty” nič nemenia na tom, že ľudský život sa dá zmysluplne žiť aj bez boha. Som rád, že za svoje skutky zodpovedám len sám sebe, svojim blízkym a spoločnosti a verte, žijem morálne a nenúti ma k tomu žiadnô nadprirodzeno.
  To je práve tá svojprávnosť!

 25. Utekáte od témy, pán Čierny!
  Ja nespochybňujem, že ste si našli zmysel v živote. Téma je iná.
  To dávam na vedomie čitateľom v snahe uviesť trúfalosť diskutujúceho na pravú mieru.

  P.S.
  Zmysel života mali aj onakvejší ateisti… Hitlera a Stalina vynechám, lebo tie mená dokážu sekulárnych humanistov nepochopiteľne podráždiť. Ale čo tak Mao, Hodža, PolPot?
  Je rozdiel zmysel a zmysel.

 26. Patrí sa vedieť, že Hitler bol veriaci, Tiso bol veriaci. Stalin, Mao či Polpot sa tiež fanaticky opierali o svoje ” viery” aj keď nie náboženské. “Zmysel života” majú aj členovia Ira či Talibanu alebo kresťanskí vrahovia z USA, čo v mene viery vraždili (alebo na to vyzývajú) lekárov čo robili potraty, či taký George Busch. “Zmysel života” mali početní inkvizítori v dejinách kresťanstva atď. atď….
  a tu je napr. jeden z linkov:http://www.amazon.com/Good-Book-Humanist-Bible/dp/0802717373
  či http://www.zosity-humanistov.sk/2013/01/etika-humanizmu-obsah/
  Áno, ateisti sa hlásia k etike humanizu, to je ich etika, nie etika fanatikov typu Pol-pota, či Stalina

 27. Na doplnenie: Väčšinu prispevajúcich do tejto dikusie nepokladám za ľudí eticky na výške, kôli ich slovníku a útokom “ad hominem” miesto argumentácie k veci 🙂

 28. Dobrá kniha: Humanistova biblia
  Málo mysliteľov a spisovateľov má predstavivosť, šírku vedomostí, literárnu schopnosť a odvahu koncipovať mocnú sekulárnu alternatívu k biblii. Práve to však urobil A.C. Grayling napísaním nenáboženskej biblie, zostavenej z bohatstva sekulárnej literatúry a filozofie západných a východných tradícií, použijúc tie isté technológie vydávania, redakcie a adaptácie ako sväté knihy judeo-kresťanstva a islamu.
  Jeho Dobrá kniha vedome preberá dizajn a prezentáciu biblie svojou krásou jazyka a usporiadaním do krátkych kapitol a veršov, ľahko čitateľných a reprodukovateľných. Poskytuje čitateľovi vedomosti, náhľad, potešenie, inšpiráciu a perspektívu tradícií sekulárneho humanizmu, ktoré sú staršie a bohatšie ako kresťanstvo.
  Je rozdelená do 12 sekcií: Genezis, Príhody, Múdrosť, Povesti, Paraboly, Útechy, Náreky, Príslovia, Piesne, Epištoly, Akty a Dobro. Začína sa úvahami o pôvode a vývoji sveta a ľudského života na svete, v akom sú vzťahu, ako sa vyrovnávať s ťažkosťami a ako si vážiť príjemnosti.
  Stavajúc na spisoch Herodota a Lukrécia, Konfúcia a Mencia, Seneku a Cicera, Montaignea, Bacona a ťoľkých iných, Dobrá kniha spĺňa svoju odvážnu úlohu v každom smere.
  Prameň: http://www.amazon.com/Good-Book-Humanist-Bible/dp/0802717373

 29. martin biely | 28. mája 2013 at 7:56 |

  jozef čierny, rozdiel medzi vami a islamskymi teroristami je “len” vasa zbabelost vrazdit inovercov.

  citujem: “Ateizmus, humanizmus a iné bezbožníctva nemajú právo na existenciu.”

  Toto patri do slovnika fundamentalistickeho sektara a nie krestana. Mali by ste sa hanbit.

  Stefan, zdaleka nie vsetci ateisti su humanisti. Skatulkovat ludi podla jedneho kriteria vedie k tomu, ze dame do jednej skatulky matku terezu a jozefa cierneho a potom podla jeho vyjadreni oznacime matku terezu za nenavistnu fundamentalistku.

 30. Juraj Húdik | 19. júla 2013 at 7:27 |

  Dobrý deň,
  označiť niekoho za klamára, ak niečo nevie dokázať, je trochu veľa. Som veriaci katolík a pána, ktorý spomína ateistickú výchovu na ZŠ, sa musím zastať. Som ročník 1969 a matne sa mi vybavuje, že sme ateistický krúžok na ZŠ mali,ja som chodil na náboženstvo.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*