Pápež v Británii

Pri svojej návšteve v Británii mal pápež Benedikt 16. urážlivé a diskriminujúce reči, ktoré možno nazvať nezmyslom, pretože sa dá zistiť bez veľkej námahy, že jeho tvrdenia sa nezakladajú na pravde a sú jednostranné.

Veľké zločiny noci 20. storočia nijako nie sú dielom „agresívneho sekularizmu“ a ateisti vôbec nie sú bytosti bez etických princípov a morálnych postojov.

Sú urážlivé a diskriminujúce, pretože sa nimi paušálne dáva ateizmu zodpovednosť za niečo, za čo jednoducho nemôže. „Noc 20. storočia“ – so svojimi hlbinami v nacizme a stalinizme – bola výsledkom histórie, predovšetkým európskej; jej protagonistami nebol ani ateizmus ani osvietenstvo, ale všetko štáty, v ktorých boli pri moci rozličné prejavy v roku 1815 deklarovaného zväzku oltára a trónu – Viedenský kongres a potom Svätá aliancia.

Komentár Friedera Otta Wolffa z Nemeckej humanistickej akadémie (Eine feste Sandburg).

1 Comment on "Pápež v Británii"

  1. K tejto téme je dobré pozrieť aj videozáznam z pochodu proti pápežovi v Londýne.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*