Kubiš Gejza – životopis

Gejza Kubiš bol tretí v syn MVDr. Mikuláša Kubiša II. Narodil sa 19. 10. 1907 vo Zvolene, kde aj 26. 2. 1979 zomrel.

Absolvoval VŠV v Brne, a to dosiahnutím veterinárskeho diplomu 17. 12. 1931 a obhájením dizertačnej práce 15. 6. 1935. Za povstania pôsobil v Martine, kde sa po druhý raz oženil – prvé manželstvo trvalo krátko a ostalo bez detí. Potom pôsobil krátko v Košiciach a okolo roku 1948 sa vrátil do rodného Zvolena, kde pôsobil vo funkcii okresného gynekológa až do dôchodkového veku 65 rokov, takže v roku 1972 išiel do penzie, ktorú užíval 6 rokov.

Gejza Kubiš mal tri deti; najmladší je syn Peter Kubiš, autor tohto rodopisu, narodený roku 7. 5. 1953 vo Zvolene, ktorý 10. 3. 1978 absolvoval VŠV v Košiciach štátnou záverečnou skúškou bez dizertačnej práce. Má dvoch starších súrodencov, Evu a Ivana. Je členom Komory veterinárnych lekárov SR ako praktický veterinár vo Zvolene.

Be the first to comment on "Kubiš Gejza – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*