Ševec Karol – životopis

Karol Ševec sa narodil 15. januára 1916 v Krásne nad Kysucou, okres Čadca. Bol slovenskej národnosti a rímskokatolíckeho vyznania.

4. 10. 1935 sa zapísal na VŠV v Brne s imatrikulačným číslom 1941. Dňa 24. 2. 1939 sa zapísal do 8. semestra. Prvú štátnu skúšku zložil 17. 12. 1937 a potvrdenie o tom mu bolo vydané 28. 11. 1939. Absolutórium mu bolo vydané 1. októbra 1939 a „vyhotovené“ 28. 11. 1939 – to už zrejme bol na odchode a zaobstarával si potrebné doklady o absolvovanom štúdiu. Do zimného semestra 1939/40 sa už nezapísal.

Po zatvorení VŠV v Brne 17. novembra 1939 pokračoval v štúdiu v Záhrebe, kde mu ostávalo urobiť 2. a 3. štátnicu, potrebné na diplom veterinárneho lekára. Ten dostal 18. 12. 1940 a vrátil sa na Slovensko.

Na jar 1941 bol ako vet. koncipista služobne preložený od Župného úradu v Ružomberku k Župnému úradu v Bratislave.

Najprv pôsobil v Švošove pri Ružomberku, potom v Bratislave. Tam spoznal svoju budúcu manželku Gabrielu Mlynarčíkovú, narodenú 9. 12. 1922 v Bardejove a študujúcu ekonómiu. 26. 12. 1944 sa s ňou v Žiline oženil; varené aj pečené na svadobnú hostinu priviezli dvaja statoční nemeckí vojaci (jeden bol veterinár) osobitným autom z Bardejova.

Dňa 28. 6. 1947 obhájil dizertačnú prácu a dosiahol doktorát.

V roku 1948 bol proti svojej vôli preložený do Moldavy nad Bodvou, kde sa však ako okresný veterinár čoskoro udomácnil a strávil tu väčšiu časť svojho odborného pôsobenia. Prvým prideleným obvodným veterinárom mu bol od marca 1951 do leta 1953 Med. vet. Rastislav Škoda.

Na podklade svojich znalostí francúzštiny bol v roku 1972 vyslaný ako expert do Alžíra, kde prevzal po MVDr. Valdemarovi Pakošovi obvod v prefektúre Mostaganem na brehu Stredozemného mora a pôsobil tam 4 roky. Vrátil sa najprv do Moldavy, kde oslávil 60. narodeniny a krátko pôsobil v Košiciach.

Manželia Ševecoví mali jednu dcéru (Gabriela, * 1951) a dvoch starších synov; Milana, veterinára a Dušana, ktorý skončil lekárstvo v roku 1970 a je stomatológ.

Karol Ševec zomrel v Moldave nad Bodvou.

Pozri tab. 3 a tab. 6.

* * *

Obrazový materiál:

Karol Ševec

Karol Ševec

Karol Ševec s manželkou Gabrielou a synom Dušanom pred odchodom do Alžírska v roku 1973

Karol Ševec s manželkou Gabrielou a synom Dušanom pred odchodom do Alžírska v roku 1973

Be the first to comment on "Ševec Karol – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*