Hrudka František – životopis

František Hrudka sa narodil 28. októbra 1920 v Hôrke nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom. Jeho otec Štefan bol roľník, resp. aj kováč, matka sa volala Terézia. Hrudka udáva zamestnanie otca ako Landmann, neskôr Landwirt. Bol slovenskej národnosti a katolík. Ako jediný z 5 detí dostal vysokoškolské vzdelanie.

Maturoval v roku 1940 na Štátnom reformnom reálnom gymnáziu Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom.

13. 9. 1940 sa zapísal do 1. semestra na VŠV vo Viedni a v prvých 4 semestroch udáva, že má ročné štipendium 600 RM. V 5. semestri udáva mesačné štipendium 100 RM a v 6. semestri 120 RM. Diplom veterinára dosiahol 30. 8. 1944.

Na Ústave fyziológie vypracoval svoju doktorskú dizertačnú prácu Über die Wechselbeziehung zwischen Blutgerinnungszeit und Senkungsgeschwindigkeit (O vzájomnom vzťahu medzi zrážanlivosťou s sedimentačnou rýchlosťou krvi), ktorú obhájil 6. 10. 1944.

V roku 1944 dostal štipendium na ročné štúdium na Hochschule für Bodenkulture (Vysoká škola pôdohospodárska) vo Viedni a ) a v školskom roku 1945 – 1946 absolvoval postgraduálne štúdium na Ecole Nationale Vétérinare d'Alfort v Paríži (VŠV v Alforte) a na Inštitúte exotickej veterinárnej medicíny na Sorbonne (so štipendiom francúzskej vlády). Toto štipendium nemohol plne využiť, lebo po skončení povinnej vojenskej služby (1946) ho odvelili do Malaciek za veterinára do odvodovej komisie koní.

Hrudka ako prvý slovenský veterinár absolvoval v júli 1947 v Miláne medzinárodný kurz umelej inseminácie domácich zvierat. Po návrate pripravil a riadil inseminačné kampane koní, aby sa odstránila trypanozómová (žrebčia) nákaza, ktorú priniesli z Uralu kone sovietskej armády. Neviem, nakoľko obstojí údaj jedného jeho biografa, že „zlikvidovanie (tejto) nákazy bol jeho prvý veterinárny úspech“.

Svoj vedecký záujem preniesol na biologické vlastnosti spermií, ktoré sú dôležité pri hodnotení fertilizačnej (oplodňovacej) kapacity semena.

V r. 1950 začal Dr. Hrudka svoju 38-ročnú akademickú dráhu novozaloženej VŠV v Košiciach. Zhromaždil okolo seba nadaných spolupracovníkov a zameral sa vo výskume na testikulógiu (veda skúmajúca semenník – s týmto výrazom som sa inde, ani na internete, nestretol) a spermatológiu. Bol zakladateľom veterinárnej cytológie a histológie. Z tejto oblasti publikoval sériu originálnych článkov v domácich a zahraničných periodikách.

V r. 1968 sa stal profesorom a v auguste toho roku sa vydal na prednáškový pobyt na novozriadenú veterinárnu fakultu univerzity v Saskatchewane v Kanade, presnejšie na Department of Anatomy of Western College of Veterinary medicine of the University of Saskatoon v Saskatchewane v juhozápadnej časti Kanady. Cestoval so súhlasom VŠV aj s manželkou a 3 deťmi a pobyt mu bol predĺžený na dva roky. Kanadská univerzita mu po roku navrhla hodnosť profesora s definitívou. Hoci pociťoval záväzok voči svojmu slovenskému ústavu, rozhodol sa nevrátiť sa. Začal prednášať mikroskopickú anatómiu a viedol kurz spermatológie a histochémie pre postgraduálnych poslucháčov. Prednášky sa tešili neobyčajnej popularite nielen veterinárnych, ale aj humánnych lekárov a prírodovedcov.

Prof. Hrudka dosiahol zriedkavý rekord veterinára – jeho kvalifikácia ho oprávňovala potenciálne sa uplatniť v Nemecku, Rakúsku, vo Francúzku, v ČSR a v Kanade. Vedecké inštitúcie ho pozývali na medzinárodné konferencie a sympóziá, vykonával funkcie v medzinárodných veterinárnych asociáciách, má notácie v medzinárodných biografických slovníkoch a v r. 1986 ho zvolili za člena Academy of Sciences v New Yorku. Hoci v r. 1988 oficiálne ukončil svoju pedagogickú kariéru, mal privilégium pokračovať vo výskume a v publikovaní.

V máji 1990 po dvoch desaťročiach navštívil svoju vlasť. Vtedy mu Vedecká rada VŠ v Košiciach udelila „Zlatú medailu VŠV“ za zásluhy na budovaní školy a šírení dobrého mena československej veterinárnej vedy v cudzine. Počas druhej návštevy v r. 1993 mu boli vrátené akademické a vedecké hodnosti, odňaté v dobe „konsolidácie“ (1971 – 1972), spolu s medailou Luisa Pasteura.

Jeho vedecko-výskumná a publikačná činnosť bola mimoriadne bohatá. Bol prvým autorom celoštátnej učebnice Základy morfológie hospodárskych zvierat (1962).

Prof. MVDr. František Hrudka, DrSc. bol členom 17 uznávaných vedeckých asociácií, spolkov a združení. V roku 1986 bol zvolený za člena Akadémie vied v New Yorku (USA). Bol prezidentom Slovenskej biologickej spoločnosti a zakladajúcim členom a prezidentom Canadian Association of Veterinary Anatomists. Prof. MVDr. František Hrudka, DrSc., skončil svoju vysokoškolskú kariéru v roku 1988 a ostal žiť v Kanade. Občas sa vracal na Slovensko, do svojho rodiska na Považie, do Nového Mesta nad Váhom. Je to kraj, o ktorom sa v básňach píše, že „Považie, Považie, rajská ty dolina, kto ťa raz navštívi, večne ťa spomína“.

František Hrudka zomrel v Saskatoone 8. januára 2010. Zanechal 58-ročnú manželku Alicu a 3 deti: Marka (Aurela) s deťmi Jordan a Ashley; Františka ml. s deťmi Jeremy a Kayla a ich matkou Kristínou; Dagmar Romanovú s deťmi Michele, Jacqueline, Nicole a Richard.

*

Oficiálne úmrtné oznámenie kanadskej univerzity

Dr. Frantisek (Francis) Hrudka, DrSc. – October 28, 1920 – January 8, 2010.

It is with great sadness that we announce that our dear husband and father, Dr. Francis Hrudka DrSc. born October 28, 1920 in Czechoslovakia, a former professor of Microscopic Anatomy at Western Collage of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan, passed away peacefully on January 8, 2010 in Saskatoon.

Francis was born to Stefan and Teresia in Horka nad Vahom and had a happy and productive childhood. He was the only child from family of five children who graduated from university. Francis graduated with a degree of Doctor of Veterinary Medicine from Tierarztliche Hochschule in Vienna, Austria. His postgraduate degree in Tropical Medicine came from L' Universite De Sorbone, Paris France and he defended his doctorate thesis in Prague, Czechoslovakia. He devoted his life to teaching and research in histology, spermatology and citochemistry, publishing numerous scientific papers as well as contributing to the creation of text book Basic Morphology in Farm Animals. He sat on the executive committee of Pan-American Association of Anatomists and was an active member of the New York's Academy of Sciences since 1986 and is listed in the international registry of profiles from international Biographical Centre Cambridge England. Former department head at Veterinary College in Kosice Czechoslovakia he was invited and came to Canada with his wife and three children in 1968 to University of Saskatchewan where he became full professor the following year. He was very much respected and liked by his colleagues and students. He retired in 1988 but continued to work and publish articles of research as a Professor Emeritus until 1997. His other passions were outdoor activities. In 1979 he and Alice designed and built a beautiful log cabin north of La Ronge where they would canoe, fish and cross-country ski. He was an avid traveler. In 1984 on Sabbatical leave, he and Alice traveled around the world, Francis giving lectures at numerous universities and taking in the sights of Japan, Taiwan, Hong-Kong, Philippines, Thailand, Nepal, India, Egypt, Israel, Greece, Austria, Hungary and England all in 94 days. Francis is leaving behind his wife of 58 years, Alice; three children, Mark (Laurel) and their children Jordan and Ashley, Francis Jr. and his children Jeremy and Kayla and their mother Christine Hrudka; and Dagmar Romanow (Marvin) and their children Michele, Jacqueline, Nicole and Richard. Funeral Service for Francis will be held Thursday, January 14, 2010 at 2:30 p.m. at Acadia -McKague's Funeral Centre (915 Acadia Drive). Interment will follow at Woodlawn Cemetery. In lieu of flowers donations can be made to the Hrudka Prize in Histology at the University of Saskatchewan. Arrangements are in care of Acadia-McKague's Funeral Centre 955-1600.

Prameň: www.upjs.sk; a i.

Pozri tab. 10 a tab. 18.

1 Comment on "Hrudka František – životopis"

  1. Eva Dusil DVM | 20. novembra 2014 at 13:50 |

    Professor Hrudka was teaching Histology while I was a student at VSV Kosice. His lectures were very interesting and comprehensive. Students liked him and respected him. My family and I visited him in Saskatoon in 1970 and had a pleasant time reminiscing of our student years at VSV Kosice. I graduated from Veterinary College of University of Guelph in 1973.
    I am sad to read of his passing in 2010. He will be missed but not forgotten.
    Sincerely, Eva Dusil.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*