Antalovský Augustín – životopis

Augustín Antalovský sa narodil 31. marca 1922 v Goronde, okres Mukačevo, na Podkarpatskej Rusi; za vojny v rokoch 1938 – 1945 patrila jeho domovina k Maďarsku, dnes je to Ukrajina. Vtedy sa písal po maďarsky ako Antalovszky Ágoston. Bol grécko-katolíckeho náboženstva.

Maturoval na maďarskom gymnáziu v Mukačeve.

V septembri 1942 sa zapísal pod č. 323 na VŠV v Budapešti a absolvoval tam 3 semestre.

5. 10. 1946 sa zapísal pod č. 3096 a s poslovenčeným menom Augustín Antalovský na VŠV v Brne. Zo štúdia v Budapešti mu boli uznané 4 semestre a 1. štátna skúška, takže sa zapisoval do 5. semestra. 2. štátnu skúšku urobil v roku 1948, tretiu v r. 1949.

Diplom dosiahol 29. 3. 1949 a doktorskú prácu obhájil 18. 6. 1949. Neskôr dosiahol hodnosť kandidáta vied.

Pôsobil ako zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Veterinárnej nemocnice v Hradci Králové, kde si vzal za manželku zubnú lekárku, s ktorou mali jedno dievča. Manželka Zora Antalovská sa narodila 11. 6. 1924 v Kloboukách u Brna. Prof., MUDr., DrSC., doc. stomatológie na Lekárskej fakulte v Hradci Králové. Zomrela v roku 2006.

Augustin Antalovský zomrel náhle asi 19. 8. 1971 v Hradci Králové krátko po dovolenke v Taliansku. Pochovaný je v Hradci Králové.

Bibliografia:

Antalovský, Augustin, Účinek barviv textilního průmyslu na ryby, 1949, dizertačná práca, Vysoká škola veterinárna, 77 strán.

Antalovský Augustín, Základy veterinární obvazové techniky, SZN, 1957 – 174 strán.

Antalovský, Augustin, Připomínky k zlepšení výsledků rumenotomií, Veterinářství 1955, r. 5, č. 10, s. 310 – 313. ISSN: 0506-8231.

Antalovský, Augustin, Zdokonalení rumenotomie pomocí fixačního rámu, Veterinářství 1955, r. 5, č. 1, s. 9 – 11. ISSN: 0506-8231.

Antalovský, Augustin, Laparotomie u koní, Veterinářství 1955, r. 8, č. 11, s. 341 – 343. ISSN: 0506-8231.

Antalovský, Augustin, Zkušenosti s chloramfenikolem při laparotomiích skotu, Veterinářství 1954, r. 4, č. 4, s. 120. ISSN: 0506-8231.

Antalovský, Augustin, K léčbě medikamentosních flebitid a otoků hyaluronidasou, Veterinářství 1954, r. 4, č. 3, s. 90 – 92. ISSN: 0506-8231.

Antalovský, Augustin, Kasuistický příspěvek z chirurgického oddělení krajské veterinární nemocnice v Hradci Králové, Veterinářství 1953, r. 3, č. 1, s. 20 – 22. ISSN: 0506-8231.

Antalovský, Augustin, Noma – zvláštní forma gangrenozní stomatitidy, Veterinářství 1953, r. 3, s. 190 – 192. ISSN: 0506-8231.

Antalovský, Augustin, Podmínky a metody úspěšných císařských řezů u domácích zvířat, Veterinářství 1953, r. 3, s. 237 – 242.

Antalovský, Augustin, Místní nitrožilní anestesie na distální části končetin u skotu, 1964 Brno: ÚSVÚ – Stanice klinické diagnostiky a therapie v Hradci Králové.

Pozri tab. 9.

Be the first to comment on "Antalovský Augustín – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*