Zlínsky (Zelmanovič) Arnošt – životopis

Arnošt Zlínsky (Zelmanovič) sa narodil 23. apríla 1918 v obci Tašuľa (vtedy Tašoľa) v okrese Sobrance. Pôvodne udal izraelské náboženstvo, neskôr to bolo na imatrikulačnom liste prepísaní na gréckokatolícke. Podobne bolo pôvodné meno Zelmanovič prepísané na Zlínský – v obidvoch prípadoch bez udania dátumu. Materinský jazyk mal slovenský.

Maturoval na reálnom gymnáziu, no miesto sa neuvádza.

Pri zápise do 5. semestra 7. 10. 1939 udáva, že otec Eugen, bytom v Michalovciach, je bez zamestnania. Keďže jeho domovská obec Tašoľa ležala v tom čase na území, obsadenom Maďarmi, udáva, že podal opčnú žiadosť o udelenie domovskej príslušnosti do obce Michalovce.

Do 1. semestra VŠV v Brne sa imatrikuloval 5. 10. 1937 pod imatrikulačným číslom 2042, do 5. semestra 7. 10. 1939. Zo 627,50 Kč pri zápise zaplateného školného mu bolo 14. 11. 1939 vrátené 445.- Kč, keď bol uznaný za tuzemca.

Dňa 5. 12. 1939 mu bolo vydané demisórium, ale ho – pochopiteľne – nevyužil na žiadnej zahraničnej veterinárskej škole. Nevie sa, ako prežil 2. svetovú vojnu.

13. 8. 1945 sa zapísal do 1. a 2. výukového kurzu na VŠV v Brne a 24. 10 1945 do 7. semestra. Veterinársky diplom získal 31. 12. 1946 a titul MVDr. 15. 2. 1947.

Po tomto dátume sa jeho stopa stráca.

Pozri tab. 3 a tab. 4.

Be the first to comment on "Zlínsky (Zelmanovič) Arnošt – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*