Herrmann Juraj – životopis

Juraj Herrmann sa narodil 19. júna 1919 v Dolnom Kubíne ako syn zosnulého Ing. Jána Herrmanna a Oľgy Herrmannovej. Bol slovenskej národnosti a katolíckeho náboženstva.

Na VŠV v Brne sa zapísal 19. 2. 1938 do 2. semestra a 7. 10. 1939 do 5. semestra. Ako všetkým slovenským študentom bolo mu školné po podaní žiadosti znížené na výšku pre domácich študentov a z pôvodne zaplatených 337,50 Kč mu bolo vrátených 95.- Kč.

Po zápise do 5. semestra sa stopa po ňom stráca.

Pozri tab. 2 a tab. 3.

Be the first to comment on "Herrmann Juraj – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*