Ateisti dostali stoličku pri americkom stole v Bielom dome

Rastislav Škoda

Dňa 26. februára 2010 sa konal v Bielom dome historický brífing, ktorého sa zúčastnilo asi 60 delegátov 10 rozličných neteistických organizácií USA. Po prvý raz v dejinách štátu dostali ateisti zaslúženú stoličku pri americkom stole v Bielom dome, presnejšie v jeho Eisenhooverovej budove pri západnom krídle; škoda, nebolo to celkom v Bielom dome.

Tento brífing je udalosť, keď sa americká administratíva po prvý raz zapája do formálnej výmeny názorov s reprezentantmi americkej rýchlo rastúcej nenáboženskej komunity. Prezident Obama je prvý americký prezident, ktorý menoval nevercov vo svojej inauguračnej reči, keď povedal: „Sme národ kresťanov a moslimov, židov a hindov, aj nevercov“ a túto formuláciu od tých čias viackrát opakoval; sám sa označuje za veriaceho. Vo vyhlásení pre tlač, ktoré vydala pred brífingom Americká sekulárna koalícia (ASK), sa brífing opisuje ako najnovší prejav skutočnosti, že sekulárne hnutie získava preukazne na význame a že sekulárni Američania, rátajúci sa na desiatky miliónov, sú voličská základňa, ktorá sa musí brať do úvahy.

Hostitelia

Podľa Seana Fairclotha, výkonného riaditeľa ASK, ateistov prijali a na otázky im odpovedali Tina Tchenová a Paul Monteiro (riaditeľka a jej zástupca) za úrad Bieleho domu pre verejné a medzivládne záležitosti (White House Office of Public Engagement and Intergovernmental Affairs); Bryan H. Samuels, komisár administrácie pre veci detí, mládeže a rodiny pri ministerstve zdravia a sociálnej starostlivosti (Commissioner of the Administration on Children, Youth and Families at Health and Human Services); Mazen Basrawi, poradca asistenta generálneho štátneho zástupcu pre civilné právo pri ministerstve spravodlivosti (Counsel to the Assistant Attorney General for Civil Rights at the Department of Justice.); a Bill Carr, zástupca podtajomníka ministra obrany pre vojenský personál (za správny preklad označenia úradov neručím – pozn. prekl.) prisľúbil účasť, ale brífingu sa nezúčastnil.

Úradníci Obamovej administratívy sa stretli s delegáciou zloženou zo zástupcov organizácií humanistov (humanizmus je idea, že môžeš žiť a byť dobrý aj bez viery v Boha), sekulárnych humanistov, ateistov, racionalistov a voľnomyšlienkarov, aby diskutovali o politike v oblastiach, ovládaných dosiaľ reprezentantmi náboženských organizácií, ale týkajúcich sa aj americkej nenáboženskej komunity. Vopred dohovorenými témami rozhovoru bola

a) ochrana detí pred zanedbávaním a zneužívaním, podmieneným náboženstvom;
b) skončenie vynucovaného obracania na vieru v armáde;
c) určenie hraníc pre sociálne iniciatívy založené na viere, aby boli v súlade s akceptovanými sekulárnymi princípmi.

Koordinácia

Brífing koordinovala Americká sekulárna koalícia (ASK, Secular Coalition for America, SCA; založil ju r. 2002 Herb Silverman), čo je vo Washingtone sídliaca koalícia celoštátnych humanistických organizácií, lobujúca za ich sekulárne záujmy. Za ňu vystúpili s prejavmi:

– výkonný riaditeľ ASK Sean Faircloth, ktorý sa zameral na iniciatívy založené na viere a politiku týkajúcu sa cirkevných zariadení starostlivosti o deti;

– Jason Torpy z Vojenskej asociácie ateistov a voľnomyšlienkarov a Kathleen Johnsonová, vojenský riaditeľ Združenia amerických ateistov, ktorí sa zaoberali problematikou náboženskej diskriminácie v armáde; prekvapili údajom, že v americkej armáde udáva 23,4 % personálu v rubrike náboženstvo „nijaké“ alebo „nie“, čo je oveľa viac ako hindov, budhistov, moslimov a židov spolu.

– Liz Heywoodová, ktorá prežila ťažkú detskú kostnú chorobu, hoci jej rodičia, príslušníci sekty Christian Science (Kresťanská veda), odmietli dať ju liečiť; pre dopravné ťažkosti, zapríčinené búrkou, sa na brífing nedostala a jej príspevok prečítal Sasha Bartolf, legislatívny riaditeľ ASK.

Medzi členov ASK patrí aj napr. známa Rada pre sekulárny humanizmus profesora Paula Kurtza. Jej delegáciu tvorili Tom Flynn (z Buffalo, N.Y.), výkonný riaditeľ Rady a vydavateľ jej vlajkového časopisu Free Inquiry (známeho čitateľom Zošitov humanistov – pozn. prekl.), a traja aktivisti z oblasti Washingtonu: Toni van Peltová, výkonná riaditeľka Strediska pre hľadanie/Oddelenia pre verejnú politiku; Melody Hensleyová, výkonná riaditeľka Strediska pre hľadanie vo Washingtone, D.C.; a Stuart Jordan, penzionovaný vedec z NASA a vedecký poradca Strediska hľadania, Oddelenie pre verejnú politiku. Stredisko hľadania je organizácia podporujúca Radu pre sekulárny humanizmus a lobujúca pre verejné školstvo v oblasti hlavného mesta.

Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že najmenej 13 % Američanov neverí v existenciu Boha. Sú to milióny ateistov, voľnomyšlienkarov, humanistov, racionalistov a podobných občanov. To je toľko, ako je v USA Afroameričanov a skupina takejto veľkosti určite môže vplývať na beh udalostí – ak je jednotná a hlási sa k slovu. Ateisti chcú mať vplyv na dianie v štáte. Žiadajú odluku cirkvi od štátu a rovnaké práva na politickej aréne, ako majú veriaci. Nikto nemá mať špeciálne privilégiá, povedal Dr. Ed Bruckner, predseda Amerických ateistov. Kathleen Johnsonová, jeho zástupkyňa, pútavo opisovala, ako bola osobným svedkom, keď v armáde velitelia šikanovali podriadených, ktorí sa priznali k svojmu ateizmu a ich podriadení ich nerešpektovali. Vyslovila požiadavku, „aby sa neteisti stali v armáde chránenou skupinou ako ženy, menšiny a príslušníci minoritných náboženstiev (siekt)“.

Reakcie na stretnutie

boli samozrejme diametrálne odlišné podľa toho, kto ich vyslovil. Okrem všeobecného pozitívneho vyhodnotenia brífingu nespomenul hovorca ASK Paul Fidalgo nijaké podrobnosti, keďže s administráciou bolo dohodnuté, že sa o špecifických témach mítingu nebude verejne hovoriť. Niektoré miesta vyslovujú podozrenie, že na brífingu bolo dohovorené prísne utajenie obsahu rokovania a jeho výsledkov; že všetko budú nakoniec len ústne sľuby. Počuť protestné hlasy, že Biely dom by nemal brániť účastníkom brífingu hovoriť otvorene o všetkom.

Po desaťročiach života ako vo vyhnanstve mali mnohí účastníci stretnutia povznášajúci pocit. Greg Epstein zastupoval humanistický judaizmus, jednu z 10 skupín, ktoré tvoria ASK a  na Facebooku napísal: „Nádejeplné ráno brífingu v Bielom dome sa prelialo do odpoludňajšieho a večerného snenia, plné predstáv o tom, čo môže byť humanisticko-sekulárne hnutie, ak budeme pracovať ešte tvrdšie a šikovnejšie; ak budeme jednotnejší, ako sme boli.“

Doteraz sme boli navyknutí na postoje, aké prejavil napríklad prezident George H. W. Bush, keď chýrne verejne zaprel, že ateisti môžu byť vlastencami a pochyboval o tom, či ich možno vôbec považovať za občanov. Asi toto mal na mysli Sean Faircloth, výkonný riaditeľ ASK, pri svojom komentári: „Napriek tomu, čo počúvame od Glenna Becka (pravičiarsky šoumen, mierny mormón) a Sarah Palinovej (ultrakonzervatívna kandidátka republikánov na viceprezidentku v r.2008, evanjelikálka), žijeme v historickom období, keď milióny Američanov si osvojujú sekulárnu perspektívu americkej verejnej politiky. Myslíme si, že skutočná ‚silent majority‘ (tichá väčšina) sú Američania, ktorí  vravia: ‚Dosť bolo týchto náboženstiev a miestami dokonca až teokratickej povahy americkej politiky‘“.

Neteistov veľmi povzbudila úroveň prijatia a rokovaní v Bielom dome. Najdôležitejšou skutočnosťou sa javí to, že kým iné skupiny už veľakrát zažili podobné brífingy, sekularisti boli po prvý raz uznaní za hodných rovnakého zaobchádzania. To je kľúčový bod: dúfame, že sekulárni Američania sa stanú rovnocennými členmi politických procesov ako zástupcovia rozličných náboženských identít. Ich lídri dostávali často možnosť hovoriť so zástupcami administratívy; chceme to isté – a považujeme to za spravodlivé. Len v krátkosti, čo očakávame: Sme s vedomí, že sme len jedna skupina medzi mnohými. Ale hoci sme merateľná menšina, nechceme – a nebudeme chcieť – dosiahnuť všetko naraz. Viacerí mi vravia, že administratíva nie je naklonená našim cieľom. Nuž, dobre. Dúfajme, pracujme a buďme skromní v očakávaniach. Správne je volať po uznaní za časť prebiehajúceho spoločenského diania. Začína sa to uskutočňovať (Faircloth).

Hemant Mehta, ktorý vedie blog Friendly Atheists a bol na brífingu, vnímavo opisuje, čo sa dialo. Priniesol obrázky, na ktorých vidno náladu účastníkov; na ich tvárach sa zračí zmes očakávania, nádeje a opatrného optimizmu.

Jodell Hawsová, prezidentka skupiny ateistov v San Fernando Valley očakáva, že sa budú konať ďalšie brífingy a že administratíva urobí viac, ako že si vypočuje sťažnosti a návrhy.

Obama je prezidentom už vyše roka a homosexuáli stále čakajú na splnenie jeho sľubov. Dôsledkom je obava niektorých ateistov, že administratíva sa rovnako zábudlivo zachová aj voči nim.

Jesse Galef zo Študentskej sekulárnej aliancie, ďalšieho z desiatich členov ASK, vo svojom opise brífingu v Current events vyznáva svoju hrdosť a optimizmus, ktoré cítil pri tomto politickom uznaní ateistov.

Philadelfskí ateisti na svojej www-stránke uznávajú historickosť tohto stretnutia a program rokovania považujú za dôležitejší ako samotné stretnutie. No ak sa bude ignorovať obsah ateizmu, potom bol brífing bezpredmetný.

Reakcie teistov

Počuť však aj škrípanie zubami náboženských vodcov, ktorí sa nezastavia ani pred nezmyselnou obžalobou, že prezident otvára protináboženskú kampaň. Pravda je, že náboženstvo začína strácať nespravodlivo privilegované postavenie voči americkej vláde. Táto zmena plaší niektorých ľudí.

Už v titule komentára Katolíckej ligy za náboženské a civilné práva varuje jej prezident cholerický Bill Donohue pred „prijatím odporcov katolicizmu spolupracovníkmi prezidenta Obamu.“ SKA označuje za najväčších protináboženských „zelótov“, ktorí by vraj kresťanstvo rozdrvili, keby mohli. Pravda je, že zelóti sú práve náboženskí fanatici jeho typu.

Veľkú službu pravde robí spravodajstvo Media matters, ktoré upozorňuje, že náboženské skupiny sa trvale tešia práve takémuto a lepšiemu zaobchádzaniu americkej administratívy: Obama sa pravidelne osobne stretáva s náboženskými lídrami. Len nedávno osobne prijal pápeža Benedikta a predtým dalajlámu a vedúcich židovských delegácií. Tohto brífingu sa však osobne nezúčastnil.

Už dopredu veľmi ostro odsúdil brífing aj biskup Ned z organizácie „In God We Trust“ (= Dôverujeme Bohu, Spoliehame sa na Boha) slovami, že ateisti sú „najnenávistnejšia protináboženská skupina ľudí v štáte, a s ňou neslobodno politicky paktovať tak, ako je to zvykom s inými skupinami.“

Prvú cenu za priamo vitriolovú reakciu na túto udalosť si zaslúži Sean Hannity z televíznych novín Fox News, ktorého skomolená predstava skutočnosti vyráža dych. Jeho slová: „Obamova vláda dnes prestrela červený koberec pod nohy delegácie koalície ateistických organizácií. Medzi prijatými bol Michael Newdow – to je ten Kalifornčan, čo nadarmo žiadal, aby sa zo Sľubu vernosti vyškrtli slová under God (= pred Bohom). Obamov Biely dom dosiaľ nikdy takto neprijal náboženské organizácie. Vlani sa dištancoval od Celoštátneho dňa modlitby; zrušil formálne bohoslužby na počesť tohto dňa a nezúčastnil sa katolíckej modlitby pri raňajkách. Čo sa to deje? Prejavuje administratíva nepriateľstvo voči náboženstvu, či je to len náhodná súvislosť?“ Nemá zmysel rozoberať viaceré klamné tvrdenia v tomto odseku. Nech stačí jedno: Michael Newdow na brífingu nebol, ale je to známa osobnosť amerického ateizmu.

Vytýkať prezidentovi, že prijal „zástupcov nenávistných skupín“, je pokrytectvo. Pozrime sa len na vzťah televíznych evanjelikálov k Bielemu domu: V období od apríla 2001 do júna 2006 navštívil zakladateľ a prezident organizácie Focus on Family (= Zameranie na rodinu) James Dobson Biely dom 24 krát; 10 krát osobne navštívil prezidenta Busha. Výkonná riaditeľka Traditional Values Coalition (= Koalícia tradičných hodnôt) Andrea Lafferty navštívila Biely dom v čase od 1. 2. 2001 do 16. 3. 2008 dokonca 50 krát, z toho 5 krát sa osobne stretla s Bushom. Zosnulý Jerry Falwell bol v Bielom dome medzi rokmi 2001 a 2004 osemkrát, z toho trikrát sa osobne stretol s prezidentom Bushom.

Otázka, čo povie Obama a jeho administrácia na náboženské zneužívanie a zanedbávanie detí, na obracanie na vieru v armáde a na financovanie náboženských aktivít zo štátneho rozpočtu, ostáva otvorená.

Pramene:

http://rawstory.com/2010/02/obama-meeting-atheist-hate-groups/

http://www.examiner.com/x-8928-Philadelphia-Atheism-Examiner~y2010m2d28-Analysis-of-the-Secular-Coalition-of-America-White-House-Meeting

http://www.examiner.com/x-8947-LA-Atheism-Examiner~y2010m2d27-Reactions-to-White-House-meeting-with-nonbelievers-vary-wildly

http://ga1.org/secular_humanism/notice-description.tcl?newsletter_id=27130833

http://atheistnews.blogs.fi/2010/03/02/atheist-group-heralds-first-time-in-history-policy-briefing-with-white-house-officials-8103937/

Poznámka:

Škoda, že som nemal tento materiál, keď som písal list pánu prezidentovi SR vo veci novoročného prijatia zástupcov náboženských organizácií. Aj v USA hovorili ľudia prezidenta Obamu s ateistami po prvýkrát v histórii štátu. Dúfam, že raz v tomto ohľade slovenský prezident  Obamu napodobní .

Americký prezident zlučuje v jednej osobe funkciu nášho prezidenta aj premiéra. Po neúspechu u prezidenta bude možno rozumnejšie dovolávať sa uznania u premiéra. 4. augusta 2008 prijal delegáciu ateistov (v zložení Dr. Roman Hradecký, Karol Fajnor a Marián Baťala) podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny PhDr. Dušan Čaplovič DrSc a neskôr riaditeľka Odboru pre ľudské práva a menšiny Úradu vlády SR pani Milica Jančulová, pričom  sa vraj konkretizovali prvé kroky v dohodnutých oblastiach spolupráce, o čom nemám ďalšie vedomosti (http://slovakia.humanists.net/caplovic.htm).

1 Comment on "Ateisti dostali stoličku pri americkom stole v Bielom dome"

  1. Tento článok sa spomína v e-zine Humanisti.sk v článku Zvolia si Američania za prezidenta mormóna?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*