Sokol Mikuláš – životopis

Mikuláš Sokol sa narodil 11. februára 1920 v Liptovskej Tepličke, okres Liptovský Mikuláš, ako syn Ladislava a Jozefíny (domácej). Raz sa otec udáva ako zomretý Ladislav a matka ako učiteľka. Bol slovenskej národnosti a evanjelik augsburského vyznania.

Maturoval v roku 1939 na III. slovenskom štátnom reálnom gymnáziu v Bratislave.

Veterinárstvo začal študovať na VŠV vo Viedni 10. 1. 1940 pod imatrikulačným číslom 5295 a so štipendiom 250 RM, čo je menej ako polovica toho, čo dostávali ostatní. Dňa 10. 6. 1942 sa už zapisoval do 8. semestra. Rubriku o štipendiu na zápisnom liste neskôr nevyplňoval.

V roku 1943 dosiahol na VŠV vo Viedni diplom a 30. 6. 1944 obhájil doktorskú dizertačnú prácu.

Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou.

Pozri tab. 7 a tab. 18.

Be the first to comment on "Sokol Mikuláš – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*