Loisch Robert Matthias – životopis

Robert Loisch sa narodil 23. februára 1921 vo Veľkom Slavkove, okres Poprad. Jeho otec Johann bol roľník. Bol nemeckej národnosti a evanjelik augsburského vyznania. Maturoval na Nemeckom evanjelickom reálnom gymnáziu v Kežmarku v roku 1940.

Veterinárstvo študoval vo Viedni. Do 1. semestra sa zapísal 14. 9. 1940 so štipendiom 550 RM a dostal imatrikulačné číslo 5439. V roku 1942 mu bolo štipendium zvýšené na 900 RM.

Diplom získal 3. 7. 1944 a doktorát 31. 7. 1944.

Nevrátil sa na Slovensko a stopa po ňom sa stratila.

Pozri tab. 10.

Be the first to comment on "Loisch Robert Matthias – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*