Poza bučky, poza les!

Keď to nejde zmluvou, pôjde to inak. Nie osobitnou novelou zákona, ktorú je potrebné o dávať to do medzirezortného pripomienkovania, aby sa mohla verejnosť (laická či odborná) k tomu vyjadriť. Jednoduchšie je pripraviť poslanecký návrh, predložiť ho napríklad ako návrh na zmenu zákona č. 311/2001 Zákonníka práce a prostredníctvom tejto zmeny zmeniť znenie zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore. A takto celkom jednoducho legalizovať doteraz nezákonnú prax pôsobenia kňazov – hasičských kaplánov (alebo povedané slovami poslaneckého návrhu implementovať duchovných) do činnosti Hasičského a záchranného zboru. Zdá sa vám to absurdné? Presne tento príbeh sa udial na Slovensku minulý mesiac.

Zámerne nekontrolovateľný postup

Pani poslankyňa Ing. arch. Zita Pleštinská počas 72. schôdze nášho zákonodarného zboru 4. októbra 2022 počas rozpravy k zmenám Zákonníka práce predniesla návrh (povedané jej slovami) na zmenu zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a zabezpečila implementáciu duchovných do tohto zboru. Pod tento návrh sa podpísalo ďalších 23 poslancov.

A pán minister, alebo ako sa sám rád tituluje posledný križiak, návrh rád podporil. Rovnako väčšina poslancov a expresne rýchlo. V ten istý deň návrh pani poslankyne schválili poslanci v treťom čítaní. Vojenský ordinár Rábek všetkým predsedom politických strán – Hlas-sociálna demokracia, Ľudová strana Naše Slovensko – Kotleba, OĽANO, Sme rodina a Smer-Sociálna demokracia,  – ktoré zákon podporili poslal ďakovný list (Facebook Jána Benčíka). Marian Kotleba sa za list biskupa Rábeka verejne poďakoval na sociálnej sieti slovami: „Po výsledkoch sobotňajších volieb nie je nič dôležitejšie ako získanie Božieho požehnania pre celé Slovensko.“

Explicitné odvolávanie sa na nič

A to napriek tomu, že pani poslankyňa sa pri zdôvodňovaní svojho návrhu explicitne odvolala na Základnú zmluvu medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou, osobitne na jej článok 14. odst. 1., ktorý tu radšej odcitujme: Katolícka cirkev má právo vykonávať pastoračnú službu v ozbrojených silách a policajných zboroch. Článok 14 však explicitne nič nehovorí o Hasičskom a záchrannom zbore. Ten totiž nie je súčasťou ozbrojených síl ani policajných zborov.

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.  Zmluva medzi určenými subjektmi, kde by sa mala uskutočňovať pastoračná práca cirkví, uvádza: ozbrojené sily Slovenskej republiky (armádu), Policajný zbor, Zbor väzenskej a justičnej stráže a Železničnú políciu. Čiže ani tu sa Hasičský a záchranný zbor neuvádza.

Legalizácia nezákonnej praxe

V štvrtej časti nášho seriálu Mýty a legendy o odluke sme sa venovali pastoračnému pôsobeniu cirkví v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Už vtedy (v roku 2018) sme upozorňovali, že sa vďaka týmto zmluvám vytvárajú systemizované miesta pre kňazov v štátnom aparáte. Miesta, ktoré garantuje a platí štát (teda my všetci), ale o tom, kto to miesto obsadí rozhodujú vybrané cirkvi a určujú im aj konkrétnu pracovnú náplň a zameranie. A to všetko minimálne za 1,5 milióna €.

Už v roku 2018 pôsobili minimálne traja katolícki duchovní v Hasičskom a záchrannom zbore:

  • Jeden na prezídiu zboru v Bratislave s právomocou pôsobenia aj na Krajskom riaditeľstve v Bratislave, Nitre i Trnave a Záchrannej brigáde v Malackách.
  • Druhý v Žiline , ale aj na Krajskom riaditeľstve v Banskej Bystrici a Trenčíne, Záchrannej brigáde v Žiline, ale aj na Strednej škole Požiarnej ochrany v Žiline!
  • Tretí v Prešove, ale aj na Krajskom riaditeľstve Košiciach a Záchrannej brigáde v Humennom, ale aj ako duchovný na Horskej záchrannej službe.
  • Štvrtý dnes pôsobí ako hasičský duchovný na výcvikovom priestore Lešť, ktoré slúži ako výcvikový priestor pre vojakov i hasičov. Domácich i zahraničných.

Toto všetko bez akéhokoľvek zákonného podkladu. A štát to financuje od roku 2009! Toto potvrdila aj sama pani poslankyňa, ktorá svoj návrh podporila okrem iného slovami: Fakticky už od roku 2009 sa reálne činnosť duchovných v Hasičskom a záchrannom zbore vykonáva, avšak s doposiaľ neriešenou oficiálnou legitimitou duchovnej služby v legislatíve Hasičského a záchranného zboru.”

Pokračuje spájanie oltára a trónu

Bez ohľadu na znenie zmlúv s cirkvami sa neustále rozširuje pôsobenie kňazov v štátnom aparáte. Bez ohľadu na ich vecné znenie. Pôsobenie vzrastá rezortne i početne. Reálne už dlhodobo pôsobia nielen v Hasičskom a záchrannom zbore (4), ale aj v Horskej záchrannej službe (1), či vo Finančnej správe (4). Počet kňazov v ozbrojených silách oproti roku 1995 vzrástol v roku 2022 skoro trojnásobne až na 122. Katolícka cirkev má 89 systemizovaných miest, nekatolícke cirkvi 33. Kto a ako zdôvodní použité štátne finančné prostriedky z časti bez zákonného dôvodu? Alebo naozaj ide len o to, aby kňazi vymenili politrukov? U hasičov, záchranárov, vojakov, policajtov či financov. Aj vo väzniciach, ale nielen, aj na policajných, vojenských a hasičských školách! Ako ľahko, poza bučky, poza les!

Be the first to comment on "Poza bučky, poza les!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*