Farbiak Ján – životopis

Ján Farbiak sa narodil 6. augusta 1922 v Hodruši, okres Banská Štiavnica. Jeho otec Martin bol roľník. Bol Slovák a katolík.

Maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Banskej Štiavnici v roku 1942.

V r. 1942 začal študovať v Hannoveri, odkiaľ po 2 semestroch s ostatnou skupinou prešiel v lete 1943 do Viedne. Po roku 1945 ostal vo Viedni, kde sa oženil a ukončil štúdiá diplomom a promóciou 27. 6. 1947.

27. 6. 1947 boli na VŠV vo Viedni slávnostne promovaní na doktorov veterinárnej medicíny 13 veterinári, medzi nimi 4 Slováci: Štefan Benedek, Ján Farbiak, Ernest Lazar a Július Topoľský.

Doktorát dosiahol Farbiak obhájením dizertačnej práce Die Beziehung zwischen Fibrinogengehalt, Sedimentationsgeschwindigkeit und Retraktion des Pferdeblutes (Vzťah medzi obsahom fibrinogénu, rýchlosťou sedimentácie a retrakciou konskej krvi), vypracovanej na Ústave fyziológie VŠV vo Viedni.

Nostrifikoval v Brne v r. 1947, potom bol okresným veterinárom v Banskej Štiavnici, Kremnici a Žiari nad Hronom. Umrel mladý okolo roku 1965 v Banskej Štiavnici.

Pozri tab. 13, tab. 17 a tab. 19.

Be the first to comment on "Farbiak Ján – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*